Temavecka om textil för att minska avfallet. Imorgon lördag 19 november, startar EMA, Europa minskar avfallet-veckan. Årets tema är textil och den 25 november kan göteborgarna få sina kläder lagade på Lappcentralen i Götaverkstan på Stadsbiblioteket.

– Vi vill erbjuda ett konkret alternativ för att göteborgarna ska kunna minska sitt textilavfall, säger Sandra Alm på Kretslopp och vatten.

Vi köper 14 kilo textil per år – hälften slängs i soppåsen. Och ibland har kläderna bara använts ett tiotal gånger. I slutet av Europa minskar avfallet-veckan i november kommer Göteborgs Stad att ha en Lappcentral på Stadsbiblioteket. Här kan man få gratis lagning av kläder fredagen 25 november klockan 15-18.

Ska minska med 60 procent

– Enligt stadens avfallsplan ska vi minska mängden textilier som slängs med 60 procent till år 2030. Att lappa och laga är ett sätt att förlänga livet på sina kläder, säger Sandra Alm.

Produktion av kläder innebär stora konsekvenser för miljön. Det handlar om vattenförbrukning, användning av kemikalier och utsläpp av växthusgaser vid odling, förädling och transport. Idag orsakar den svenska textilkonsumtionen utsläpp på över fyra miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar utsläpp från 850 000 varv runt jorden med bil.

De flesta känner till textilproduktionens påverkan på miljö och klimat, men eftersom kläder är så billigt är det lättare att köpa nytt än att laga. Med den tillfälliga Lappcentralen vill Göteborgs Stad visa på ett alternativ. Hit kan besökarna ta med kläder som har hål, har gått upp i sömmen eller saknar en knapp – det vill säga mindre lagningar och lappningar som inte tar lång tid att fixa.

Skräddare finns på plats

I Lappcentralen på Stadsbibliotekets bottenplan, i Götaverkstan, finns professionella skräddare på plats under eftermiddagen. Här finns även möjlighet att laga själv, inspireras av remake-kläder, second hand och information om Smarta Kartan – en digital karta som visar upp hållbara alternativ till att köpa nytt.

– Genom samarbetet med några av Göteborgs skräddare och sömmerskor vill vi också lyfta upp verksamheter som bidrar till den cirkulära ekonomin och minskar avfallet, säger Sandra Alm, projektledare avfallprojekt, Kretslopp och vatten.