Tio miljoner kronor. Så mycket pengar blev det när Göteborgs Stads förvaltningar och bolag betalade en klimatkompensation för sina tjänsteresor med flyg och bil under 2009. Pengar som nu ska gå till kommuninterna åtgärder för att minska koldioxidbelastningen från framtida resor.

3.000 ton koldioxid har tjänsteresorna med flyg släppt ut, vilket ger 4,5 miljoner i potten. Ungefär lika mycket pengar lär ha kommit in från bilsidan.

– Det var ungefär vad vi hade räknat med, säger Petter Kjellgren på trafikkontoret.

Meningen är att pengarna ska användas till utsläppsminskande åtgärder som cykelställ, utbildning i Ecodriving, bilpooler, cykelpooler eller cykelservice för kommunanställda.

Ingen gemensam pott

Från början var det tänkt att pengarna från flygresor skulle betalas in på ett kommungemensamt konto och fördelas av trafikkontoret till åtgärder inom staden. Och att pengarna från bilresorna skulle disponeras för åtgärder inom respektive bolag och förvaltning.

Men den gemensamma potten blev lagd på is av skattetekniska skäl. Nu kommer även dessa pengar att användas inom respektive bolag och förvaltning.

– Men vi hoppas hitta en fungerande modell för ett gemensamt konto så småningom. Det skulle vara bättre att kunna använda pengarna där de gör mest nytta, istället för att de hamnar hos förvaltningar som inte kan göra så mycket med dem, säger Petter Kjellgren.

Varje förvaltning och bolag ska nu planera för hur de vill använda klimatpengarna i sin budget för 2011. Det kan handla om att byta ut delar av sin bilpark, tydliggöra sin resepolicy eller skaffa webb- och videokonferensutrustning.

Alla åtgärder ska sammanställas

När alla budgetar är lagda kommer trafikkontoret att samla in och sammanställa de förslagna åtgärderna för att redovisa till kommunfullmäktige.

– Det är inte vår uppgift att värdera dem, men vi kommer att uppmärksamma eventuella tveksamheter och lyfta fram det som är bra. Vi kanske inte ens får in åtgärder från alla. Då får vi redovisa det också, säger Petter Kjellgren.

Den kommuninterna klimatkompenseringen beslutades av kommunfullmäktige 2010 och infördes retroaktivt för år 2009. Tanken är att klimatkostnaderna ska göra förvaltningar och bolag uppmärksamma på den miljöbelastning som tjänsteresorna för med sig och på så vis få en drivkraft att minska utsläppen.