För första gången ska nu Göteborgs Stads tjänsteresor med flyg och bil klimatkompenseras. Det väntas ge runt tio miljoner kronor till olika miljöprojekt i staden. Tanken är att uppmärksamma förvaltningar och bolag på den miljöbelastning som tjänsteresorna innebär och ge en morot att minska utsläppen.

– Ett konkret exempel kan vara att en tjänsteresa med flyg bekostar ett cykelställ utanför en skola eller någon annan kommunal arbetsplats, säger Anders Roth, miljöchef på trafikkontoret.

1:50 per kilo

2AB4.jpg
Det var i våras som kommunfullmäktige beslutade införa ”kommunintern klimatkompensation” som en del i Göteborg Stads resepolicy. Det innebär att kostnaderna för de koldioxidutsläpp som tjänsteresorna orsakar ska kompenseras med miljöförbättrande åtgärder som har till syfte att minska utsläppen av koldioxid.

Göteborg har använt sig av den statliga koldioxid-värderingen – 1:50 kr per kilo – och valt att kompensera fullt ut på alla bilresor och flygresor. Flygresor kortare än 50 mil ska dessutom särredovisas då man i enlighet med resepolicyn inte skall använda flyg för korta resor.

– Det är den avgift som används av staten när man beräknar samhällskostnader inför byggen av väg eller järnväg. Det är kanske inte tillräckligt mycket för att på allvar minska koldioxidutsläppen, men en bra början, säger Anders Roth.

Higab först ut i Göteborgs Stad

Klimatkostnaderna ska göra förvaltningar och bolag uppmärksamma på den miljöbelastning som tjänsteresorna för med sig och på så vis få en ”morot” att minska utsläppen.

– Vi ville ha en ganska hög avgift som kan ha en viss påverkan på resebeteendet – att man tänker sig för inför nästa flygresa, när man ser att den kan bli 30 procent dyrare, säger Anders Roth.

Det kommunala fastighetsbolaget Higab var först ut i Göteborgs Stad med klimatkompensation. Där kommer utsläppen främst från uppvärmning av husen och Higab har valt att klimatkompensera till ett miljöprojekt i Indien.

Betalas in på kommunalt klimatkonto

Så blir det inte för kommunens tjänsteresor. Alla klimatkostnader – både från flyg och bil – ska kompenseras med åtgärder inom Göteborgs Stad. Bilresorna väntas ge sju miljoner kronor och flygresorna tre miljoner.

Kommunens resebyrå Via Travel håller koll på flygresorna och sammanfattar dem i en klimatrapport en gång per år. Bilresornas klimatkostnader får man fram genom att kolla med de bolag som säljer bränsle till kommunen.

Klimatkostnaderna för flygresorna ska en gång per år betalas in till ett kommuncentralt klimatkonto som administreras av trafikkontoret. Pengarna på kontot ska sedan användas till olika klimatåtgärder i staden.

Goda idéer kommer att premieras

– Det blir trafikkontoret som beslutar vilka åtgärder som ska genomföras, men vi tar gärna emot förslag. Goda idéer kommer att premieras, säger Anders Roth.

Klimatkostnaderna för bilresorna ska däremot investeras i klimatåtgärder i den egna verksamheten. Här får alla förvaltningar och bolag själva bestämma vad som ska göras, men det bör vara något som minskar användningen av fossila bränslen i det egna resandet.

– Där stannar alltså pengarna inom den egna förvaltningen eller bolaget och man får avgöra vilka projekt med koppling till resandet man vill bekosta, säger Anders Roth.

”Göteborg har nog kommit längst”

Exakt vad det kan bli är inte klart. I kommunfullmäktiges beslut nämns utbildning i Ecodriving, videokonferensutrusningar, tjänstecyklar, cykelpooler eller cykelservice för de anställda.

Flera andra svenska kommuner har planer på klimatkompensation.

– Jag vet att Karlstad har tagit beslut om kompensation för flygresor och att flera större städer, bland andra Västerås, funderar på saken. Men Göteborg har nog kommit längst bland kommunerna, när vi väljer att kompensera för både flyg och bil, säger Anders Roth.