Sommarens stora konserter klarade i de flesta fall att hålla ljudnivån på en bra nivå som inte skadar människors hälsa. Bruce Springsteen och Kalasturnén är goda exempel på hur arbetet med att förebygga alltför hög ljudnivå har gett goda resultat.

Miljöförvaltningen har sedan flera år ett väl förankrat samarbete med de stora evenemangsarrangörerna för att hålla ljudnivåerna acceptabla.

Nivåerna är satta utifrån experters och forskares kunskap om vad som kan skada människors hörsel och i vissa fall orsaka tinnitus som aldrig kan botas.

Kan verka snävt

Om man jämför de rekommenderade maxvärdena med andra vanliga ljudnivåer i vår omgivning, kan det verka som om maxvärdena är onödigt snävt tilltagna.

Till exempel ligger maxvärdet för en konsert på 100 dB i genomsnitt, medan vanlig samtalston ligger på cirka 55 dB. Det kan verka som en liten skillnad, men decibelskalan är så kallat logaritmisk.

Det innebär att 100 dB är ungefär 200 gånger högre än ljudet från normal samtalston.