Uppsökande riktad folkbildning, utveckling av ett cykelcentrum och utbyggnad av fjärrkyla och fjärrvärme är tre av de 20 åtgärder som Göteborgs Stad söker sammanlagt 118 miljoner kronor för ur Naturvårdsverkets klimatinvesteringsprogram. Ansökan godkändes av kommunstyrelsen på onsdagen.

Det är fjärde gången Göteborgs Stad söker de så kallade Klimp-pengarna. I år fokuserar ansökan på åtgärder för att få göteborgarna att anta en mer hållbar livsstil med mer hållbara konsumtionsvanor.

Bland de 20 planerade åtgärderna i ansökan finns bland annat också trimning av stadens fordon och bilpooler för att minska utsläppen, utbyggnad av elanslutning i Göteborgs hamn och olika energi- och elbesparande åtgärder. Sammantaget kommer åtgärderna att kräva investeringar på 623 miljoner kronor.

Regeringen satsar på hållbara städer

Naturvårdsverkets klimatinvesteringsprogram har funnits sedan 2002 och Göteborgs Stad har sökt varje år. För 2008 finns 393 miljoner kronor avsatta hos Naturvårdsverket till åtgärder i hela landet.

Men årets Klimp-ansökan kan bli den sista. För 2009 och 2010 kommer regeringen istället att satsa 140 respektive 200 miljoner på hållbara städer inom ramen för den så kallade Klimatmiljarden.

Besked om Göteborgs Stad får någon tilldelning av Klimp-pengar väntas till våren.

1357