Nu får de många klagomålen på stadens återvinningsplatser konsekvenser. Ordningen kommer framöver att kontrolleras två gånger i veckan av miljöförvaltningen. Om det är stökigt men inte städat inom ett dygn debiteras Förpacknings- och tidningsinsamlingen för städkostnaden.

Som Vårt Göteborg tidigare har rapporterat har klagomålen på Göteborgs drygt 400 återvinningsplatser mer än fördubblats det senaste året, från 1.831 klagomål 2005 till 3.741 förra året. Fulla behållare och nedskräpade ytor runt omkring har väckt stor irritation.

Nu har kommunala Kretsloppskontoret, som upplåter marken till Förpacknings- och tidningsinsamlingens servicebolag, FTI, också tröttnat på oordningen.

24 timmars frist

– Från och med nu kommer personal från miljöförvaltningen att åka en rond två gånger i veckan och kontrollera återvinningsplatserna, framförallt där vi vet att det brukar vara problem, säger Kaj Andersson, förvaltningschef på Kretsloppskontoret.

– Upptäcker de en nedskräpad plats dokumenteras och rapporteras den omedelbart till FTI. Om den inte har städats inom 24 timmar ombesörjer vi det och debiterar FTI, fortsätter han.

Vid en kontroll förra veckan visade det sig att nio av tio fulla behållare var sådana avsedda för kartonger och wellpapp. När de är överfulla blir det även skräpigt runt omkring.

Lämning ökat mer än tömning

– Återvinningen av kartonger och papp har glädjande nog ökat, men tömningen verkar ligga kvar efter gamla körscheman, säger Kaj Andersson.

Miljöförvaltningens rondering till återvinningsplatserna kommer i ett första skede att pågå i tre månader, sedan sker en utvärdering. Förhoppningen är att rutinerna då fungerar som de ska, annars kommer de regelbundna kontrollerna att fortsätta.

2117