Karin Nielsen tog emot utmärkelsen.

Nu sprids konceptet. Kretslopp och vatten Göteborgs Stad har vunnit Årets Miljöstrategipris som delas ut av tidningen Miljö & Utveckling. Förvaltningen får det för arbetet med att minska avfallet i Göteborg.

Kretslopp och vatten fick i uppdrag av stadens politiker att arbeta för att förebygga avfall inom staden.

– Med hjälp av stort engagemang från stadens anställda har vi lyckats göra Göteborgs Stad till en föregångare och minska avfallet och därmed klimat- och miljöpåverkan, säger Karin Nielsen, ansvarig processledare för att förebygga avfall på förvaltningen.

Ett konkret exempel på där staden lyckats är äldreboendet Sekelbo där restavfallet minskade med 10 procent och matavfallet med 23 procent per boende. Nu sprids konceptet och införs på 55 kommunala äldreboenden i Göteborg. Intresset från övriga landet är också stort.

Arbetet med att förebygga avfall innefattar även förskolor, skolor, kök, inköp, upphandling, IT-utrustning och evenemang som Kulturkalaset.