Kostnaderna har ökat. Avgiften för hämtning och behandling av avfall höjs i år, medan kostnaderna för vatten och avlopp, VA, är oförändrade. Den som har ett eget sopkärl kan även fortsättningsvis hålla ner kostnaderna genom att till exempel minska avfallsmängderna.

Anledningen till höjningen är ökade kostnader för avfallsinsamling i form av bränsle, fordon och personal.

För den som bor i lägenhet ingår kostnaden oftast i hyran eller avgiften, medan den som äger en villa får en faktura från Kretslopp och vatten. Den gemensamma VA- och avfallstaxan är den samlade avgiften för bland annat leverans av vatten, omhändertagande av avloppsvatten och hämtning och behandling av avfall.

Får bara ta ut så att det täcker kostnaderna
Med årets höjning inräknad innebär det att snittkostnaden i år blir totalt 5 855 kronor för ett villahushåll och 2 965 kronor för den som bor i lägenhet.

De avgifter som tas ut är fördelade på de olika tjänster som ingår, så det går att minska sina kostnader genom att till exempel placera sitt sopkärl så att avgiften för dragväg försvinner. Det går också att påverka kostnaden genom att till exempel använda mindre vatten och sortera mer.

De avgifter som ökar mest gäller sommartjänster och dragvägar, som höjs med 13 respektive sju procent. Viktavgiften höjs till 1,80 per kilo restavfall. I övrigt höjs de flesta avgifter med tre procent.

VA- och avfallsverksamheten får inte gå med vinst och får bara ta ut avgifter som täcker kostnaderna för att ordna och driva verksamheten.

382E.jpg