En gemensam reception för besökare till Konsument Göteborg och Kretsloppskontoret. Det är en av nyheterna när de två kontoren flyttar ihop i ombyggda lokaler på Postgatan 16.

På senare år har de personliga besöken till Konsument Göteborg blivit allt färre, medan Kretsloppskontorets verksamhet har växt.

– Från början hade vi bara ansvar för avfallet, men numera sköter vi även räkningar och kundservice för vatten och avlopp, en omsättning på nästan en miljard kronor, berättar Bengt Lindin, administrativ chef på Kretsloppskontoret.

Lättare att hitta rätt

Kretsloppskontoret har växt från tio till 40 anställda på sju år, medan Konsument Göteborg fått allt mindre behov av publika utrymmen. Därför har lokalerna med entré i hörnet Postgatan/Torggatan nu byggts om och ett dussin anställda har bytt arbetsplatser.

– Vi har flyttat ner vår kundservice till bottenplanet. Nu har tillgängligheten ökat och det blir lättare för göteborgarna att hitta rätt, säger Bengt Lindin.

– Numera kan de flesta frågor lösas via telefon eller Internet. Men vi vill ändå hålla öppet för spontana besök, även om de inte är fler än 10-20 per dag.

Fotnot:
Öppettider:
Månd – fred 8.30 – 16. 30, lunchstängt 12.00 – 13.00
Kretsloppskontorets kundservice stänger kl 15.00