Har du idéer om hur avfallshantering och VA-tjänster kan förbättras för villaägare i Göteborg? Just nu finns chansen att delta i en rådgivande kretsloppspanel och diskutera dessa frågor.

Kretsloppskontoret har redan panel av mer professionell karaktär med folk som jobbar inom fastighetsbranschen.

Dessutom gör man då och då attitydundersökningar bland Göteborgs villaägare.

Vill ha djupare funderingar

Förhoppningen med den nya panelen med villaägare som ska träffas ett par gånger om året är att de öppna diskussionerna ska leda till fler nya idéer om hur man ska lösa avfalls- och VA-frågorna.

­ Attitydundersökningar ger oss information om vad villaägarna i stort tycker, men samtidigt är det ett lite trubbigt instrument. En panel kan ge oss lite djupare funderingar och idéer att arbeta vidare med, säger informationschef Nils-Arne Holmlid på kretsloppskontoret.

Ett konkret exempel på frågor som kan komma upp till diskussion är vad man bör tänka på när avfallet ska samlas i kärl i stället för säckar för att göra övergången så smidig som möjligt.

Fotnot:
Intresserade villaägare kan kontakta kretsloppskontoret på telefon 61 34 29 eller e-postadress nils-arne.holmlid@kretslopp.goteborg.se.