Efter att det avslöjats att Renova under tio veckor bränt sorterat material som skulle gått till återvinning vill Kretsloppskontoret införa vitesbelopp. "Vi har inlett en diskussion med Renova och den här frågan har hög prioritet hos oss", säger Kaj Andersson, chef för Kretsloppskontoret.

Han tror att frågan om att införa ett vite kan vara löst inom några månader.

– Det är en förtroendefråga. Invånarna måste kunna lita på att återvinningen fungerar, säger han.

Kaj Andersson säger att vitesbeloppet bör vara ekonomiskt kännbart och därför i alla fall sexsiffrigt. Juridiskt ska det vara relativt lätt att lösa genom ett tilläggsavtal.

– Jag kan inte tänka mig att entreprenörer som Renova inte skulle vilja gå med på detta, säger han.

Vill avvakta förslag

På Renova vill man inte uttala sig om vitesfrågan förrän man har sett ett färdigt förslag.

– Vi hymlar inte med detta, utan medger att vi har gjort fel och arbetar nu på att säkerställa att det här inte sker igen, säger informationschef Christian Kallerdahl.

Just den aktuella händelsen hade dock inte kretsloppskontoret kunna rå på med ett vite eftersom den gällde de så kallade Returen-kunderna, vilka är bolag som till exempel Poseidon. Dessa faller inte inom ramen för det kommunala avfallsmonopol som kretsloppskontoret ansvarar för.

Förtroendet kan ha skadats

Kaj Andersson är ändå orolig för att förtroendet hos allmänheten för återvinningen har skadats efter det inträffade.

– Men i stort sett fungerar återvinningen bra i Göteborg. Vi har cirka 26 procent återvinningsmaterial kvar i soporna och det är en lägre siffra än de flesta kommuner har.

En komplicerande faktor är att det är flera huvudmän inblandat i återvinningshanteringen. Det har inneburit att servicenivån har varierat en del.

– Det får inte vara sevicenivån som avgör om invånarna vill sortera avfall eller inte.

Kaj Andersson tycker inte att Kretsloppskontoret har någon del i ansvaret för det som skett på Renova, men däremot när det gäller att få det kommunala avfallsmonopolet att fungera.

– Där har vi ett ansvar och det är också därför vi nu vill införa det här vitesbeloppet, säger han.