Självklart ställe att visa insektens betydelse. Omsättningen är som vanligt stor i Kretsloppsparken men nu har ett gäng förhoppningsvis flyttat dit för gott. 30 000 bin med kupa och allt ser både till att pollinera omgivningarna och samtidigt upplysa besökarna om vikten av sin egen existens.

– Jag var och föreläste på Ekocentrum och i publiken satt Andrés Amaya från Beepartners, som ställer ut bikupor i stadsmiljöer. Efteråt kom han fram och sa ”Ni borde ha en bikupa i Kretsloppsparken!” och jag svarade ”Ja, det borde vi absolut!”, säger Pål Mårtensson.

Sagt och gjort, sedan ett par dagar tillbaka är kupan med 30 000 bin på plats ute vid Alelyckan och de har satt igång att jobba direkt.

– Bin är ju otroligt organiserade och flitiga så de hittar snabbt miljöer i närheten där de kan sätta igång att pollinera för fullt, säger Pål Mårtensson, som ser ett stort symbolvärde i att ha kupan just i Kretsloppsparken.

Central roll i kretsloppet
– Vi har ju alla hört hur tufft det är för bina numera och att många har försvunnit, vilket är oerhört bekymmersamt med tanke på den stora betydelse de har för den biologiska mångfalden och därmed för kretsloppet. Nu står kupan centralt placerad här och besökarna kan till och med lyfta på locket och kika ner för att lära sig mer om dem, säger Pål Mårtensson, som själv har fått nya kunskaper på köpet.

– Någon var lite orolig för att kupan står så nära kaféet, men vi har fått förklarat för oss att bina så gott som aldrig går till attack mot allmänheten eller ens ett sockersött wienerbröd, utan det är getingarna som håller på med sånt. Det var ju roligt att äntligen få lära sig, och det är precis det vi vill att våra besökare också ska göra.