Återanvändning för EU-parlamentariker. Kretsloppsparken lyfts fram som ett föredöme på konferensen ”Towards Zero Waste” som hålls i EU-parlamentet den 7 mars. Pål Mårtensson, som är ansvarig för parken, är inbjuden för att berätta om hur Sverige jobbar med att förebygga avfall.

– Kretsloppsparkens signum är att det är en återanvändningspark, vi ligger steget över återvinning i avfallshierarkin. Och vårt koncept är världsunikt, säger Pål Mårtensson.

Kretsloppsparken i Alelyckan har en särskild sorteringshall där besökarna får hjälp med att plocka ut det som går att återanvända innan lasset går vidare till återvinning.

Tre butiker i parken
På området finns tre olika försäljningsställen där de utsorterade prylarna får nytt liv: Stadsmissionens second hand-butik, Återbruket för begagnat byggmaterial och Returhuset som renoverar och gör nytt av återvunnet.

Den 7 mars arrangerar EU-parlamentet en konferens tillsammans med organisationen Zero Waste Europe. Den fokuserar på framgångsrika metoder för att förebygga avfall, och Kretsloppsparkens koncept betraktas som ett intressant exempel.

Återanvändning bra för miljön
Parken förebygger 360 ton avfall om året genom återanvändning. Det är en minskning i miljöpåverkan som motsvarar utsläpp av växthusgaser från 430 bilar som kör 1.500 mil vardera.

– Om alla återvinningscentral jobbar på det här sättet skulle det vara en rejäl vinst för miljön, säger Pål Mårtensson.

Göteborg hamnar på kartan
Det är inte första gången som han berättar om Kretsloppsparkens verksamhet för internationell publik. 50 olika länder har gjort studiebesök i parken och i somras höll han föredrag på världsmiljökonferensen i Rio.

Nu är det Bryssel nästa.

– Det är roligt att Göteborg uppmärksammas och att fler får upp ögon för det vi gör, säger Pål Mårtensson.