Ny EU-lag förbjuder engångsartiklar. Göteborgs Kulturkalas är en föregångare för engångsfria evenemang med målsättningen att bli helt engångsfritt. I år tas ett viktigt steg på vägen genom att införa ett nytt pantsystem för tallrikar och bestick. Den 26 februari delar Kulturkalaset med sig av sina erfarenheter och bjuder in till ett samtal om engångsfria experiment.

Medhavd matlåda ger dig tio procents rabatt på en del matställen på Göteborgs Kulturkalas. Foto: Madeleine Martinsson.

I Stilla havet flyter en ö av plast som är tre gånger så stor som Frankrike och enligt en ny rapport kommer havet bestå av mer plast än fisk år 2050, om vi fortsätter att sprida plast på samma sätt som vi gör i dag.

En stor bov i dramat är engångsartiklar och sedan ett par år är Göteborgs Kulturkalas målsättning att bli ett engångsfritt evenemang.

– En stor festival i staden är ett utmärkt tillfälle att inspirera till förändring. När vi samlas vid ett festligt tillfälle, bortom vardagen, har vi lättare att ta till oss nya idéer och pröva nya sätt att göra saker på. Sedan är steget inte stort att ta med det nya beteendet in i vardagen, säger Filip Eklund, miljöansvarig på Göteborgs & Co och Göteborgs Kulturkalas.

Festivalen har tagit fram ett helt nytt pantsystem för tallrikar och bestick med hjälp av medel från Naturvårdsverket. Målsättningen är att pantsystemet ska användas på festivaler och evenemang i hela Sverige.

Förbud mot plastartiklar
Göteborgs Kulturkalas har sedan 2017 arbetat aktivt tillsammans med förvaltningen Kretslopp och vatten på att ta fram alternativ till engångsartiklar och har blivit en föregångare på området. Intresset är stort från andra arrangörer, inte minst på grund ett nytt EU-direktiv som träder i kraft nästa år och som förbjuder de engångsplastprodukter som står för 70 procent av mängden avfall på Europas stränder och i havet. Lagen är en del av en större EU-strategi för cirkulär ekonomi.

– Lagen om engångsartiklar är det enda förbudet i strategin. Det visar på hur allvarlig situationen faktiskt är och inom staden vill vi ligga i framkant. Att det nu kommer en lag på EU-nivå är bra tajming. Genom vårt projekt vill vi visa att det är fullt möjligt att ställa om snabbt till att bli engångsfria, säger Filip Eklund.

Så hur fungerar systemet?
– När du till exempel köper en maträtt får du betala 30 kronor extra för tallriken och ett bestick som är kombinerat kniv, gaffel och sked. När du ätit klart lämnar du in tallriken och besticket i en pantstation. Genom en app på telefonen scannar du en QR-kod vid stationen och får pengarna direkt in på ditt konto. Därefter diskas tallrik och bestick i en diskcontainer på plats och kan sedan används igen, säger Mattias Jägerskog och Anna Lindvall som arbetar med projektet.

Det nya systemet är ett av flera engångsfria lösningar som Kulturkalaset infört. I fem år har kalaset varit kranmärkt, det vill säga det finns kranar utplacerade för påfyllning av vatten i egna flaskor.

2018 infördes en tioprocentig rabatt på vissa matställen om du tog med dig din egen matlåda och förra året började man använda tallrikar, bestick och glas som diskades på plats. Resultatet var 12 153 skräpfria måltider 2019.

En dag om engångsfria experiment
För att dela med sig av sina erfarenheter, lära sig av andras och förhoppningsvis inspirera fler arrangörer att använda det nya pantsystemet ordnar Göteborgs Kulturkalas ett event om engångsfria experiment den 26 februari. Under dagen kommer flera olika alternativ presenteras.

– Alla är välkomna, från enskilda personer till stora organisationer. Vi måste göra det här tillsammans. Vi tror att vi med hjälp av våra nya system och våra fantastiska besökare kan bli engångsfria tidigare än vi från början trott. Vi ser fram emot årets festival och kämpar nu vidare för att få alla nya modeller på plats i tid, säger Filip Eklund.

Filip Eklund, miljöansvarig på Göteborg & Co för Göteborgs Kulturkalas och Karin Nielsen, processledare på kretslopp och vatten leder projektet Engångsfritt kulturkalas. Foto: Charlott Holmåker