Satsning på gröna sköna platser. Färgsporre, blomsterlin, sömntuta och baldersbrå är några av de blommor som ska göra Göteborg grönare och skönare i vår. Park- och naturförvaltningen skapar på försök tre blomsterängar - en i Hammarkullen, en i Frihamnen och den största anläggs i Kungsparken.

– Vi provar blomsterängar i år och ska utvärdera hur det fungerar och hur boende och besökare upplever dem. Förhoppningsvis blir de ett uppskattat inslag i stadsmiljön och då kanske det blir fler så småningom, säger projektledare Jens Larsson på park- och naturförvaltningen.

Tanken med blomsterängar i stadsmiljö är att bidra till ett rikare växt- och djurliv och till en grönare och skönare stad. Förutom att sådden går snabbt i blom så kräver den inte mycket förberedelser eller skötsel.

Blomsterängarna görs i ordning den här veckan för att vara klara för sådd av bland annat färgsporre, blomsterlin, sömntuta och baldersbrå i början av maj. Den första blomningen beräknas till mitten av juni och som mest kommer det troligtvis att blomma i mitten av augusti. När blomningen är över, omkring september, kommer blomsterängarna att tas bort och ytorna återställas.