Lyckade exempel sprids i staden. Göteborgs Stad ligger högt i inköp av ekologiska livsmedel, till exempel 93 procent för mjölken och 72 procent för köttet. Men matsvinnet är högt. I genomsnitt kastas 35 procent av maten i skolor, förskolor och äldreboenden.

Ett projekt som arbetar för minskat svinn och mer miljömåltider i staden är Lärande Hållbara måltider. På torsdagen håller projektet en inspirationsdag på Folkets hus, med bland andra måltidspersonal, lärare, omsorgspersonal, rektorer och förskolechefer, totalt 150 personer.

Dagbarnvårdare har jobbat med hållbarhet
– Det ska bli en inspirerande förmiddag, där vi pratar om hur vi arbetat för att öka antalet miljömåltider, uppnå stadens miljö- och hållbarhetsmål och delar med oss av erfarenheter, säger Mats Alfredson, projektledare.

Ett av de lyckade exempel som ska spridas på torsdagen är en grupp dagbarnvårdare i Torslanda och Biskopsgården, alltså inom Västra Hisingen.

– En spännande verksamhet som har jobbat väldigt mycket och strukturerat med hållbarhetsfrågorna kopplat till pedagogik och måltider. Hon som ska berätta heter Annika Hallberg och är både kock och pedagog, säger Mats Alfredson.

Projektet startade för ett år sedan för att sprida kunskap och inspiration kring miljömåltider och på sikt öka andelen sådana måltider. Göteborgs Stad har haft som mål att nå minst 40 procent ekologiska måltider senast 2018 och redan i höst nådde man 45 procent.

Miljöambassadörer sprider kunskap
– Vi är en del av en helhet där man jobbar aktivt med att öka andelen ekologiska måltider och det har vi lyckats jättebra med, säger Mats Alfredson.

Lärande Hållbara måltider inriktar sig på både skola, förskola och äldreomsorg. En viktig del är att skapa möten och samverkan mellan måltidspersonalen och lärare respektive omsorgspersonal.

Sedan hösten 2014 arbetar fyra projektledare med coachning av chefer och personal, studiecirklar, inspirationsföreläsningar, utbildning i ekoledarskap och ekologisk mat och mycket annat.

En utbildning har också skett av ”miljöambassadörer” som kommer att arbeta med att sprida miljökunskap och projektets pedagogiska metoder ute i stadsdelarna.

Värstingexempel med fiskbullar som slängdes
De har också gästspelat i skolor med hälsoäventyrsprogrammet Mat”rätt”, ett upplevelsebaserat program på 1,5 timme som går igenom alla delar av en miljömåltid för elever på mellanstadiet, lärare och måltidspersonal.

Projektet har även genomfört mätningar av matsvinnet på de deltagande enheterna. Resultatet är mycket varierande, från 3 procent till 100 procent.

Det anmärkningsvärda svinnet 100 procent kommer från ett äldreboende när det serverades fiskbullar. I genomsnitt ligger svinnet alltså på cirka 35 procent.

– För att vi ska ha råd med mycket Fair Trade och ekologiskt är det jätteviktigt att minska matsvinnet, säger Mats Alfredson.

Han säger att kunskap och inspiration är viktigt, men det allra viktigaste är att integrera detta i den pedagogiska verksamheten.

Har fått med ett 60-tal enheter
– Att få ihop lärare och omsorgspersonal med måltidspersonalen. Vi har haft gemensamma studiebesök och gemensamma utbildningar och andra aktiviteter hela tiden, det är den stora grejen i hela projektet.

– Det går till exempel inte att bara skicka ut en webbaserad utbildning till enheterna, man måste också skapa möten för att nå förändring, säger Mats Alfredson.

Ett mål var att under projektets gång nå 20-30 enheter inom de tio stadsdelarna. Redan nu har man fått med ett 60-tal enheter, de flesta förskolor. Några enheter har varit med bara någon enstaka gång, men de flesta deltar regelbundet.

Ett par kommuner från Mälardalen har visat intresse för projektets arbetsmodell. Projektet har finansieringen säkrad fram till årsskiftet, sedan är framtiden oviss.