Sandra Diaz, framgångsrik forskare och en av flera ordförande för Ipbes global assessment kommer vara en av representanterna från Ipbes som tar emot priset.

Sätter biologisk mångfald på agendan.   Den internationella forskarpanelen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, Ipbes, är 2020−års vinnare av Win win Gothenburg sustainability award. Panelen får det internationella hållbarhetspriset på en miljon kronor för att de riktar strålkastarljuset mot en av framtidens ödesfrågor – hotet mot den biologiska mångfalden.

– Ipbes lyckas sammanfatta och förklara betydelsen av vår biologiska mångfald och vad hotet mot den innebär på ett sätt som få andra aktörer har lyckats med. Tack vare deras arbete är dessa frågor äntligen i fokus, säger Win win awards juryordförande Emma Dalväg.

Sprider kunskap

Ipbes är en mellanstatlig och FN-kopplad panel som grundades 2012. Deras huvudsakliga uppdrag är att sammanställa kunskap om tillståndet för världens ekosystem och arter samt de naturnyttor vi får från naturen. Panelen beskriver globala trender i naturen och även åtgärder som kan användas för att komma till rätta med miljöproblemen.

2019 presenterade Ipbes en rapport med den första globala bedömningen av statusen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Nästan 500 experter från 50 länder deltog i beredningen av rapporten. Resultatet var nedslående. Naturtillståndet, dess mångfald och ekosystemens funktioner försämras snabbare än någonsin i mänsklighetens historia.

Åtta miljoner arter är hotade

– Rapporten visar svart på vitt att läget är kritiskt för den biologiska mångfalden och det enda hållbara framtidsscenariot innefattar en genomgripande samhällsomställning. En miljon av jordens åtta miljoner arter riskerar att utrotas inom några årtionden, säger Emma Dalväg.

Prisutdelningen äger rum i Göteborg i oktober och representanter från Ipbes ledning kommer vara på plats för att ta emot priset.