Göteborgs Stad gör ny inspektion. Trots inställda firanden är risken stor att uteserveringar och restauranger fylls av för många människor under valborg. Därför genomför Göteborgs Stad en omfattande inspektion under valborgsnatten.

Staden har tidigare gjort två kontroller av trängseln på uteserveringar och restauranger. Senaste nu i helgen. Den visade att trängsel fortfarande utgör en allvarlig risk för ökad smittspridning av covid−19. Valborg är en helg som brukar betyda fest och mycket folk i rörelse, därför genomför Göteborgs Stad en ny inspektion under valborgsnatten.

– Tidigare har vi varit ute på eftermiddagen. Nu vill vi se hur den här föreskriften efterlevs kvällstid. Det bygger vi bland annat på erfarenheter från Stockholms Stad, där man sett att trängseln har en tendens att öka senare på kvällen, säger Angelica Winter, avdelningschef på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

Granskar verksamheter som fått klagomål
Åtta inspektörer från miljöförvaltningen kommer att vara på stan mellan klockan 22 och midnatt på valborgskvällen. Den här gången kontrollerar de Avenyn, Vasastan, Linnégatan och Långgatorna.

– Vi kommer att fokusera på de ställen där vi har anledning att tro att det kommer att vara trängsel och där vi också kan ha fått in klagomål, säger Angelica Winter.

Förra helgen besökte tio inspektörer 90 krogar och caféer i centrala Göteborg och på Hisingen. Inspektionen visade att cirka 40 verksamheter hade avvikelser som kunde rättas till på plats och ett tiotal kommer förvaltningen att behöva följa upp. En av verksamheterna visade allvarliga brister, vilket innebär att ärendet lämnas vidare till Smittskydd Västra Götaland.

Svårt att kontrollera gästerna
Avvikelserna berodde bland annat på bristande information, möblering som bidrog till trängsel och svårigheter att påverka gästerna.

Angelica Winter betonar att gästerna själva bär ett stort ansvar.

– Den största utmaningen är att de flyttar sig närmare varandra och sätter sig för trångt, säger hon.

Vid inspektionen under valborgsnatten kommer även verksamheter som tidigare har fått anmärkningar att granskas.