Bättre arbetsmiljö, mindre stress och buller och ökad trafiksäkerhet. Det är resultatet på de 14 skolor som deltog i försöket att köra ut mat till skolköken efter skoltid. Försöket har nu permanentats på de flesta av de 14 skolor som var med och fler är på gång att ställa om till kvällsleveranser.

Det var under tre veckor i höstas som 14 skolor på Hisingen och i sydvästra Göteborg fick skolmaten levererad efter skoltid. Leveranserna har körts med ellastbil mellan klockan 16 och 22. Syftet var att minska trafiken och utsläppen runt skolorna.

– Det innebär att vi får en bättre och säkrare miljö runt skolorna eftersom det inte kommer några lastbilar när barnen vistas på skolgården, säger Peter Hagby, projektledare på stadsmiljöförvaltningen.

Tolv av de deltagande 14 skolköken har nu svarat på en enkät. 92 procent tycker att det var övervägande positivt att få leveranserna på kvällstid. 75 procent svarar att arbetsmiljön blev bättre.

Lättare att planera arbetsdagen

Kökspersonalen uppskattar att varorna var levererade och kontrollerade redan när de kom till jobbet på morgonen.

– De flesta har också uppgett att det har varit lättare att planera arbetsdagen när de inte har behövt avbryta matlagningen för att ta emot leveranser, säger Peter Hagby.

Det som framför allt bullrar vid leveranserna är hanteringen av vagnarna med matvaror. Därför har leveranserna först körts till skolor nära bostäder och annat som är känsligt för buller.

”Mycket att vinna”

– Projektet har skapat förutsättningar för utökade leveranstider och därmed effektivare användning av varje fordon. Samtidigt avlastar vi vägnätet och minskar trängseln i rusningstider, så vi har mycket att vinna på att leverera varor till skolköken och även andra grossister på kvällstid, säger Peter Hagby.

Pilotprojektet är ett samarbete mellan grundskoleförvaltningen, stadsmiljöförvaltningen, Business Region Göteborg och grossistleverantören Martin & Servera.