Gryaabs arkitekttävling avgjord. När Gryaab skulle göra en utbyggnad för förbättrad kväverening ville man att det skulle synas att det här var ett miljöföretag som arbetar med vatten. "Där tycker vi att KUB arkitekter lyckades bäst", säger Anders Åström, vd på Gryaab.

I sitt förslag Vattnadal har KUB samarbetat med konstnären Pål Svensson och Mareld landskapsarkitekter. Vattnadal fokuserar på Gryaabs koppling till vattnet och naturen genom att ta in levande vatten och gröna växter för att skapa harmoni på området.

Som vinnare får KUB arkitekter i uppdrag att projektera utformningen av de nya bassängerna för kväverening och får delta i utformningen av den nya driftcentralen där huvudentrén ingår.