Höga krav på miljöanpassat byggande. Nya stadsdelen Kvillebäcken är först ut i Sverige med att silvercertifieras enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad. Tidigare har bara enskilda byggnader certifierats, aldrig ett helt bostadsområde.

Energihushållning, inomhusmiljö och sunda materialval är några av de områden där kraven är högt ställda för att miljöklassas enligt den svenska certifieringen Miljöbyggnad. Det är också något som prioriteras när Göteborgs nya stadsdel Kvillebäcken växer fram. Dessutom satsar man på smarta lösningar för cyklister och kvartersodlade grönsaker.

Tanken är att Kvillebäcken ska ligga i framkant när det gäller miljösmart boende och hållbar utveckling. Arbetet sker enligt Göteborgs Stads ”Program för miljöanpassat byggande”.