Bättre renhållning och mindre trafik. Nu får Göteborgs sin första papperskorg som ”tömmer sig själv”. Den installeras i Kvillebäcken, som en satsning i kampen mot nedskräpning och överfulla papperskorgar.

Man slänger sitt avfall i papperskorgen som vanligt. När den är full, sugs soporna iväg med i ett rör under marken och landar i en uppsamlingsstation i utkanten av Kvillebäcken.

Sveriges första miljöklassade stadsdel
Tanken är att Göteborgs första självtömmande papperskorg ska bidra till både bättre renhållning och minskad trafik i Kvillebäcken, som är Sveriges första miljöklassade stadsdel.

– Den självtömmande papperskorgen är en hållbar satsning, både ur ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv, säger Johan Ekman, talesperson för Kvillebäcken.

– Dels blir området betydligt renare och dels blir behovet av soptransporter mindre. Hygienen förbättras också avsevärt, eftersom systemet är väl tillslutet och avfallet släpper inte ifrån sig obehaglig lukt och lockar inte till sig skadedjur och insekter, säger Johan Ekman.

Ingår i sopsugsystemet
Samma system finns bland annat vid Mariatorget och Strömkajen i Stockholm. Bakom står företaget Envac som även levererat Kvillebäckens källsorterande sopsug som finns i alla fastigheter i området.

Den självtömmande papperskorgen är en del av sopsugsystemet. Alla sopor som kastas vid lägenheterna transporteras under mark i rör för att sedan hamna i separata containrar vid sopsugscentralen i området.

Allt matavfall blir sedan biogas, som bilar och bussar kan drivas med – vilket i förlängningen leder till mindre CO2-utsläpp.