Inte samma problem som i andra kommuner. Perfluorerade alkylsyror är inte bara svåra att uttala, de är hälsovådliga att dricka också. Som tur är finns de bara i ytterst försumbara mängder i göteborgarnas dricksvatten, visar de tester som gjorts efter att Livsmedelsverket tidigare slagit larm om andra kommuners höga halter.

De syntetiskt framställda perfluorerade alkylsyrorna användes tidigare i bland annat brandskum, men förekommer även i så vitt skilda produkter som impregnerat papper och textilier, i rengöringsmedel och i verkstads- och elektronikindustrin.

Tyvärr har de hälsovådliga kemikalierna, som förkortas PFAA, haft en förmåga att smita iväg från sina användningsområden och läcka ut i marker och till slut vattentäkter. Det var detta Livsmedelsverket slog larm om i en rapport i våras, vilket i sin tur fick Kretslopp och vatten att under mars månad i år kontrollera dricksvattnet i Göteborg extra noga.

Undersökningen omfattar sju PFAA:er i råvatten och i utgående dricksvatten från de båda vattenverken i Göteborg, Alelyckan och Lackarebäck. Fem av ämnena kunde inte hittas i dricksvattnet, medan två ämnen hittades i mycket låga halter, långt under den rekommenderade åtgärdsgränsen som Livsmedelsverket har ställt upp.

– Resultatet av undersökningen betyder att göteborgarna kan fortsätta att dricka sitt kranvatten som vanligt, säger Claes Wångsell, chef för dricksvattenproduktionen på Kretslopp och vatten i Göteborg.