När folk köper mindre slänger de också mindre. Den slutsatsen drar åtminstone Kretsloppskontoret av att de fem återvinningscentralerna hade drygt 3.000 färre besökare förra året, jämfört med 2007. Framförallt minskade det de slängde med 2.000 ton, eller drygt fem procent.

– Det vi får in bygger ju till stor del på att folk har köpt något nytt och vill bli av med det gamla. Med tanke på hur konsumtionen sjönk framförallt sista kvartalet i fjor så är det inte konstigt att vi också fick in mindre till återvinningen, även om våra siffror började sjunka redan i juli, säger Pål Mårtensson på Kretsloppskontoret.

De fem återvinningscentralerna i Alelyckan, Bulycke, Högsbo, Sävenäs och Tagene, tog emot sammanlagt 204.116 besökare förra året. Tillsammans lämnade de in material som vägde 38.720 ton för återvinning. Motsvarande mängder 2007 var 207.116 besökare och 40.887 ton.

Ärenden utanför bommarna

– Det finns en liten felkälla i Kretsloppsparken vid Alelyckan, eftersom avdelningarna där man skänker saker och lämnar farligt avfall ligger utanför bommarna. Säg att det är 25 personer om dagen som tar sig dit, under 350 dagar som vi har öppet, så har vi nästan 9.000 besökare till, säger Pål Mårtensson.

Den relativt nya återvinningscentralen Kretsloppsparken blir allt mer populär, 2008 tog sig 23.390 personer innanför bommarna och det blir stadigt fler, inte minst till avdelningarna där man kan köpa begagnat material.

– ”Återbruket” hade sitt bästa försäljningsår hittills och jag vet att Stadsmissionen också är nöjda, säger Pål Mårtensson.

Högsbo inte alltid smidigast

Annars är återvinningscentralen i Högsbo fortfarande störst, trots att antalet besökare minskade även där, till 87.824.

– Det är ändå över 40 procent av alla göteborgare som vill slänga något som åker till Högsbo. Den ligger ju centralt och bra, men ofta sitter folk där i bilen och väntar i kanske 1,5 timme för att komma fram medan det är i princip tomt på de andra återvinningscentralerna, säger Pål Mårtensson.