Flytande återvinning på försök. En pråm där du kan slänga ditt grovavfall. Det blir verklighet i Göteborg i höst. ”Det görs av flera skäl. Ett är att göra det enklare att slänga sitt grovavfall utan bil”, säger Peter Årnes, avfallsstrateg på Kretslopp och vatten.

Pråmen som tas i bruk i slutet av september kommer att kunna ta emot i stort sett allt det som en vanlig åervinningscentral tar emot. Det vill säga brännbart och obrännbart grovavfall, farligt avfall och elektronik. I samarbete med Emmaus görs det också möjligt att lämna saker för återbruk.

– Det man inte kan lämna är jordmassor och trädgårdsavfall, säger Peter Årnes.

Under sex veckor i höst kommer pråmen att besöka fem olika kajplatser mellan Älvsborgsbron och Götaälvbron: Eriksbergstorget, Sannegårdshamnen, Amerikaskjulet (i Majorna), Rosenlund och Stenpiren.

– Pråmen kommer att ligga vid varje kajplats tre eller fyra gånger under den här sexveckorsperioden. Den kanske till exempel ligger vid Eriksberg måndag till tisdag och har öppet tre timmar på eftermiddagarna.

Gå eller cykla
Tanken är att besökarna kommer till återvinningspråmen med cykel, kärra eller gåendes. Behöver man fylla en släpkärra med skräp är det bättre att åka till en av de traditionella återvinningscentralerna.

Försöket med den flytande återvinningscentralen ingår i projektet DenCity, där Kretslopp och vatten och trafikkontoret är partners. Skälet till att försöket görs är dels att de befintliga återvinningscentralerna, främst den i Högsbo, behöver avlastas.

– Ett annat skäl är att vi sett att älven är en outnyttjad transportled, samtidigt som det blir mer och mer trångt på våra gator. Vi har också bostadsområden som byggs, till exempel Frihamnen och Ringön, där man helst inte ska behöva ha bil. Därför tittar vi på olika sätt att arbeta, säger Peter Årnes.

Verksamheten ska utvärderas
Två erfarna personer från stadens återvinningscentraler kommer att finnas på plats på pråmen för att hjälpa besökarna tillrätta. Efter sex veckor görs en utvärdering av pilotprojektet och sedan är förhoppningen att pråmen även används under våren, innan det bestäms om den blir permanent.

Information om exakta tider för när pråmen lägger till vid respektive kajplats kommer i början av september att finnas tillgänglig på Göteborgs Stads hemsida.