Ska göra hållplatser trygga. Där människor vistas på dagen ska de också känna sig trygga på kvällen. Därför har en rad hållplatser och gångstråk i Biskopsgården fått sig några rejäla ansiktslyftningar med hjälp av bland annat ljus, färger och konstverk. Framförallt är det kvinnor som har efterlyst tryggare miljöer i stadsdelen.

Det var resultaten av en trygghetsundersökning som visade att framförallt kvinnorna i Biskopsgården har känt sig otrygga i sin stadsdel när dagsljuset försvinner. För att få närmare kunskap hölls en rad invånardialoger, trygghetsvandringar och enkätundersökningar, som visade att det framförallt var gångtunneln och platserna kring Väderilsgatans och Önskevädersgatans hållplatser som upplevdes som obehagliga att vistas vid.

Entrén till Norra Biskopsgården
Därför gick uppdraget bland annat till konstnären Vladimir Stoces och ljusdesignern Kajsa Sperling att ändra gångtunnelns utformning med hjälp av färger, ljussättning och konstverk. Ljuset i tunneln har riktats uppåt för att visuellt höja den låga takhöjden och nedåt för att ljussätta konsten och de människor man möter.

För att öka tryggheten och förbättra sikten och överblicken har området mellan tunneln och Önskevädersgatans hållplats rustats upp med ny asfaltsbeläggning och belysning, som inte bara lyser upp gångvägen utan även det gröna vid sidan om.

Området kring Väderilsgatans hållplats är entrén till Norra Biskopsgården, och där har projektet Trygghetsarbete i stadsdelarna röjt och förbättrat sikten kring gångvägar och förtydligat entrén genom bland annat nya planteringar, sittplatser, belysning och plattor. Gångtunneln invigs fredag 3 juni kl. 17.