Första testresultaten klara. På E 6 mellan Göteborg och Malmö pågår nattetid ett test av en lastbil som är 32 meter lång. De första testresultaten tyder på att utsläppen av klimatgasen koldioxid kan minskas rejält.

Projektet kallas Duo 2 och är ett samarbete mellan bland andra Volvo Lastvagnar och Chalmers vid Lindholmen Science Park. Ekipaget i testet är en dubbeltrailer, det vill säga en dragbil och två kopplade semitrailers. Testet är möjligt tack vare en föreskrift och en hastighetsdispens från Transportstyrelsen.

Mer last med färre fordon
– Med längre lastbilar kan mer last fraktas med färre fordon, vilket minskar bränsleförbrukning och klimatpåverkan, samtidigt som transporteffektiviteten ökar, säger Lennart Pilskog, Director Public Affairs på Volvo Lastvagnar.

De första testresultaten bekräftar projektets mål att minska koldioxidutsläppen med mellan 15 och 30 procent.