Lärjedalen är bäst i Sverige på att servera ekologisk mat i sina skolor, förskolor och äldreboenden. Hela 21,1 procent av matinköpen i Lärjedalen är ekologiska och stadsdelen har därför utsetts till vinnare av ”Ekomatsligan 2008”.

– Jätteroligt att vi tog hem det, säger Linn Hammar, kostchef i Lärjedalen.

”Vår nämnd är väldigt matintresserad”

Hon berättar att man faktiskt inte nådde sitt eget, lokala mål för 2007:

1B6A.jpg
– Vi hade som mål att nå 30 procents ekologiska livsmedel. Det var förstås högt satt och enstaka kök nådde dit, men i stort gjorde vi det alltså inte.

Men bäst i Sverige blev Lärjedalen ändå!

Linn Hammar vill dela med sig av äran till alla kockar och kokerskor med inköpsansvar i stadsdelens 15 storkök. Och till politikerna i stadsdelsnämnden som anslagit extra pengar till inköp av ekologisk mat.

– Vår nämnd är väldigt matintresserad och miljöinriktad. De sköt till mer pengar i budgeten 2007 och det anslaget har vi fått behålla under 2008, så det underlättar givetvis.

Hjällbo centralkök störst i stadsdelen

– Men den stora biten är att vi har jobbat mycket med information till alla beställningsansvariga i köken, så att alla förstår vikten av att jobba mot ett politiskt mål.

– Rent praktiskt har vi skickat ut listor på vilka livsmedel som fungerar bra ekologiskt. För allt funkar inte i ett storkök, till exempel är en del förpackningar tokiga, säger Linn Hammar.

2692.jpg
Hon är själv inköpsansvarig för stadsdelens största kök, Hjällbo centralkök, som tillagar 3.000 portioner per dag.

– Vi som är ett stort kök har dragit ett stort lass, men det hade aldrig gått att nå så här långt utan ett stort engagemang bland alla kockar och kokerskor även i de mindre köken, säger Linn Hammar.

På andra plats hamnade Uppsala läns landsting med 20,8 procent och på tredje plats Malmö stad, med 20,4 procent ekologiskt. De tre är de enda i hela landet som hamnar över 20 procent.

Flera stadsdelar kan nå regeringens mål

Förra året vann Ale kommun detta ekomatspris som enbart består av ära och heder. ”Tävlingen” är mer en marknadsundersökning där kommuner och landsting i en enkät rapporterar hur stora ekologiska inköp de har, vilka mål de satt upp, om de får kompensation för merkostnader m.m.

Enkäten genomförs av Ekocentrum i Sigtuna, i år för sjätte gången. Årets rapport visar att inköpen av ekologiskt ökat med 30 procent mellan 2006 och 2007 och att snittet för eko-inköp i offentlig sektor låg på 7,7 procent 2007.

Lärjedalen och flera andra stadsdelar i Göteborg har stora chanser att nå regeringens mål: ”25 procent ekologiskt i offentlig verksamhet år 2010”.

I rapporten konstateras att 60 procent av dem som besvarat enkäten har någon form av politiskt beslut att servera ekologisk mat i storhushållen, (1999 var motsvarande siffra bara 28 proc.) De flesta kommuner har valt att ha ett procent-mål för inköpen av ekologiskt, dock inte Göteborg.

Tio procent i snitt

– Vi har som mål att öka andelen ekologiskt, men det är inte uttalat exakt hur mycket, säger Rebecca Palosaari Fogler, Agenda 21-samordnare.

37B0.jpg
– Däremot har vi ett uppdrag från politikerna att se över definitionen för vad som ska vara ekologiska livsmedel. Det håller vi på med och ska vara klara i april 2009.

I snitt ligger Göteborg (de 21 stadsdelarna tillsammans med utbildningsförvaltningen) på tio procents ekologiska inköp för 2007.

Ekotrenden tydlig i städerna

Storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö är samtliga med på 30-toppslistan – där alla har över tio procent – liksom Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Ekotrenden är tydlig i de stora städerna och i flera av landets regioner och landsting.

Däremot är det sämre med det ekologiska i mindre landsortskommuner. Många har en inköpsandel på mindre än en procent – eller inget alls.

– Det är roligt att de stora städerna och regionerna är så framgångsrika. Det är stora mängder som konsumeras. Samtidigt är det en utmaning för Sveriges bönder att producera tillräckligt mycket ekologiska produkter, säger Eva Fröman på Ekocentrum, som har gjort undersökningen.

Ekomjölken i topp

Enkäten har skickats ut till sammanlagt 350 adresser, 290 kommuner, 19 stadsdelar i Stockholm, 21 stadsdelar i Göteborg samt 18 landsting och 2 regioner. 195 av dessa har besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 56 procent. Statliga offentliga verksamheter är inte med i undersökningen.

I rapporten konstateras bland annat att ekomjölken toppar inköpslistan. Hela 96 procent av de svarande köper eko-mjölk, sedan följer mjöl, gryn och bröd (80 proc) samt grönsaker (78 proc).

Fotnot:
Den ökande ekotrenden inom Göteborgs Stads storkök håller i sig. Under de tio första månaderna 2008 utgör ekologiska livsmedel 13,7 procent av den totala mängden livsmedel som köpts in av stadsdelsförvaltningarna (se länk till artikel nedan).

Andel inköpta ekologiska livsmedel 2007 (procent)

Gunnared7
Lärjedalen22
Kortedala11
Bergsjön12
Härlanda8
Örgryte7
Centrum17
Linnéstaden12
Majorna11
Högsbo11
Älvsborg13
Frölunda12
Askim7
Tynnered17
Styrsö*8
Torslanda10
Biskopsgården9
Lundby8
Tuve-Säve9
Backa9
Kärra-Rödbo11
Tot SDN11
Utbildningsnämnden5
Totalt10
ecblank.gifecblank.gif