Stadens skog blir virke istället för flis. Stenared i nordöstra Göteborg har fått ett sprillans nytt vindskydd byggt av lärkträd från Hisingen. Vindskyddet är ett resultat av att det sade klick mellan två företagsamma personer på fastighetskontoret och på park- och naturförvaltningen. Det kan också ses som en innovation där staden låter sin skog bli värdefullt virke istället för att malas till flis.

Det hela började med att en boende i Stenared hörde av sig förra hösten. Grillplatsen mellan fotbollsplan och skogen var i ett bedrövligt skick med sina ruttna stockar.

Under vintern var det gallring av lärkträden på Hisingen, ett första steg för upprustningen av rastplatsen i Stenared. Foto: Torsten Andersen

Vid den tiden hade de två relativt nyanställda Torsten Andersen på fastighetskontoret och Johan Svensson på park o naturförvaltningen fått kontakt med varandra.

”Vi ville göra något bra tillsammans”
– Vi upptäckte snart att vi hade gemensamt intresse i skogen och naturen, och vi ville gärna göra något bra tillsammans, säger Johan Svensson. Han är arbetsledare för ett arbetslag som bland annat utför skogsarbete i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Torsten Andersen är skogsansvarig på Fastighetskontoret som förvaltar en stor del av stadens skogsmark.

– Det finns enorma resurser som inte används, och vi ville starta ett projekt där vi vänder kostnad till intäkt, säger Johan Svensson.

– Vi vill förädla träden på ett bättre sätt. Hittills har det oftast varit så att när det finns behov av sågat virke så köps det ofta in från en leverantör i annan kommun flera mil bort, och våra träd mals till flis, inflikar Torsten Andersen.

Portabelt sågverk kom väl till pass
Sagt och gjort, de båda skred till verket. Fastighetskontorets 35-åriga dunge av lärkträd vid Säve hade för lite ljusinsläpp, träden stod för tätt och 15 procent behövdes gallras bort för att ge ökad mångfald. Fastighetskontorets skogstekniker Ellinor Runo och Axel Skog gjorde gallringen, såg till att det blev stockar i två olika längder, och park och natur såg till att köra ut träden till bilväg.

Där kom ett portabelt sågverk, som park och naturförvaltningen nyligen köpt in, väl till pass. Lärkträden förvandlades till bräder, bjälkar och stolpar.

Därefter var det dags för vägtransport och byggnation.

Fastighetskontorets skogstekniker hade en grundskiss av vindskydd och ritade vidare för att anpassade det efter virket.

En elev från Bräckegymnasiets linje för anläggning fick uppdraget att med natursten bygga en solid grund.

”Många kan ha glädje av vårt arbete”
När väl stommen av stolpar och bjälkar var på plats spikades tak och väggar på. De kraftfulla sittbrädorna i vindskyddet har en egen historia. De kommer från ekar som måste tas ner vid Hallegatan intill Ramberg på Hisingen, och har genomgått samma procedur som virket av lärk.

– Det känns så fint att ha varit med om detta, från att hugga ner träden till att bygga vindskyddet. Och många kan ha glädje av vårt arbete, de som bor omkring, de som spelar fotboll och de som vandrar på skogsleden, säger Ellinor Runo.

Förskolans trähäst i Askim var både ful och farlig. Foto: Johan Svensson

Torsten Andersen gör en snabb överslagsberäkning och kommer fram till att vindskyddet även ger ekonomiska plus att räkna in:

– Ekskivorna skulle kosta närmare 2 000 kronor att köpa och lärkplankor av det här slaget går på cirka 150 kronor styck.

Framför vindskyddet finns en rejäl eldstad för grillning och kyliga dagar. Den består av ett stort betongrör och en sinnrik stålkonstruktion som skapats i Park och naturs egen smedja.

Stadens skog råvara till nyttigheter
Vindskydd med grill är ett koncept som Andersen och Svensson gärna ser på flera platser i eller intill stadens skogar.

– Men vi vill att de ska placeras där de verkligen kommer till användning, och vi ser gärna att det finns någon förening eller grupp som ”tar hand” om platsen, säger Torsten Andersen.

Johan Svensson har uppmärksammat fler områden där stadens skogar kan vara råvara till en rad nyttigheter.

Han nämner hur en förskola i Askim hade överhängande behov av att byta ut en ruttnande trähäst på lekplatsen. Hans förvaltning kunde leverera en ny fin vit häst med svarta prickar. Framför sig ser han mängder av lekplatser runt om i stan som behöver byta ut sina slitna träleksaker.

Men det finns även behov av virke, och då till lite äldre barn.

– Många skolor har pressad ekonomi och därför inte råd att köpa in vad som behövs till träslöjden. Jag har faktiskt redan levererat till ett par skolors slöjdlärare, säger Johan Svensson som tror att om stadens skogar tas tillvara på det sätt som han och Andersen vill så skulle det kunna ge sysselsättning till ytterligare ett par arbetslag.


Med eget virke, slöjdarglädje och kreativa idéer fixade park och natur en ny häst för barnen i förskolan. Foto: Johan Svensson