Ska användas i stadsmiljö. Småfåglarna i Göteborg kan se fram emot nya, fräscha enrummare i återvunnet material. I lördags var det premiär för Storstadsholken, en fågelholk helt byggd av – avfall.

Det är Returhuset vid kretsloppsparken Alelyckan som har designat och nu bygger den nya holken. I första hand är den tänkt för skolor, förskolor och andra verksamheter i stadsdelen Östra Göteborg, men från 1 maj kommer den också att finnas att beställa på Returhuset, pris 250 kronor.

Holkens väggar och golv är tillverkat av obehandlat trä av idegran från överblivna engångspallar. Det böjda taket är bitar av plaströr från Göteborgs dricksvattenledningar.

Cykelslang och ekrar
– Plastbitarna får vi från Kretslopp och vatten. När de lägger nya ledningar, kapar de rör i olika längder och får över många små spillbitar, säger Amanda Österlin La Mont, ekodesigner på Returhuset.

Uttjänta cyklar bidrar också med råmaterial till den nya holken, på två sätt:

– Ekrar från cykelhjul använder vi som gångjärn i botten på holken, så man kan öppna och tömma den när häckningsperioden är över. Och cykelslangar flätas ihop till ett elastiskt rep som kan knytas runt trädstammen och hänga upp holken på ett ekologiskt sätt, alltså att man slipper spika i trädet, säger Amanda Österlin La Mont.

Designen är genomtänkt för att holken skall vara säker för fåglarna, tåla väder och vind och vara lätt att sätta upp och underhålla. Amanda Österlin La Mont – som är utbildad i både industridesign och hållbar utveckling – har fått hjälp och råd från Göteborgs ornitologiska förening.

Insektshotell på gång
Hålet i holken är 30 millimeter stort, vilket passar många vanliga småfåglar; talgoxe, blåmes, svartvit flugsnappare och andra. Holken är främst tänkt att användas i stadsmiljö för att främja den biologiska mångfalden.

– Storstadsholken är den första i en serie produkter för fåglar, insekter och andra levande varelser i vårt ekosystem som vi gör på Returhuset, säger Heléne Stjernlöf, enhetschef på Returhuset.

Näst på tur står förmodligen ett insektshotell, sedan kanske en uggleholk eller fladdermusholk.

– Men inget är bestämt ännu. Storstadsholken är vår pilotprodukt, vi får se hur det går med den, säger Amanda Österlin La Mont.

Fem arbetslag
Leverantörer av material till Storstadsholken är tre kommunala verksamheter – Kretslopp och vatten, Gatubolaget och Trafikkontoret – samt företaget Essve, som svarar för engånsgpallarna.

Returhuset startades vid Alelyckan 1995. Här renoveras och tillverkas nya saker i återvinningsverkstäder för textil, möbler, inredning, snickeri och cyklar.

De som arbetar i Returhusets fem arbetslag är oftast arbetssökande personer som behöver stöd för att närma sig arbete eller studier.