Lämna gratis på återvinningscentralen. Har du en trädgård med mer frukt än du behöver? På återvinningscentralen kan du gratis lämna in din fallfrukt som sedan omvandlas till biogas och biogödsel.

Många har nappat på möjligheten låta sin gamla frukt ingå i ett kretslopp.

– Förra året fick vi in fem ton fallfrukt på återvinningscentralerna. I år blir det mycket mer då vi redan nu, efter två veckor, fått in tio ton, säger Jeanette Hartung på förvaltningen Kretslopp och vatten.

Hellre biogödsel än mineralgödsel
Det bästa för miljön är alltid att vi äter upp vår frukt och mat. Men när det inte är möjligt är det näst bästa att sortera ut matavfallet och göra biogas och biogödsel av det. Genom att ersätta de fossila bränslena med biogas minskas utsläppen av bland annat koldioxid, kolväten och svavel.

Biogödsel kan även ersätta mineralgödsel som blir allt svårare och dyrare att bryta ned och dessutom innehåller kadmium.

Fruktförmedling i trädgården
Tidigare har återvinningscentralerna även fungerat som en fruktförmedling. Fin frukt kunde lämnas i särskilda behållare och de som ville fick hämta. Tyvärr fick förmedlingen läggas ner när efterfrågan var större än tillgången.

För fruktträdsägare finns det med andra ord ett behov att mätta. Så vill du göra ditt äppleträd lite lättare kan du alltid ställa en korg med frukt utanför staketet, sätta upp en skylt för hugade plockare eller varför inte anteckna dig på fruktförmedlingssajter som www.pallafrukt.se och www.aktavara.org.