Kampanj för att fler ska sortera ut matavfallet. Göteborgarnas matavfall som samlas in ger biogas som motsvarar 2,2 miljoner liter bensin. Inte illa, men vi kan göra mycket, mycket mer. Med kampanjen ”Gör det inte svårare” hoppas Göteborgs Stad att fler sorterar ut sitt matavfall – så att det istället blir miljövänlig biogas och biogödsel.

Göteborgs Stad har samlat in matavfall sedan 2011och i dag samlas ungefär 45 procent av beräknat matavfall in. Matavfall som biogas och biogödsel och bidrar till en bättre miljö.

Biogas är ett fossilfritt drivmedel som – om den är gjord på matavfall – ger 80 procent mindre klimatutsläpp jämfört med fossila bränslen. Biogas är också bättre för luftmiljön, då utsläppen av kolväten, kväveoxider och partiklar är betydligt mindre. En påse matavfall ger biogas som motsvarar 2,5 dl bensin och matavfallet som samlas in av göteborgarna ger biogas som motsvarar 2,2 miljoner liter bensin.

Biogas och biogödsel
Det som blir kvar av matavfallet efter omvandlingen till biogas används som biogödsel. Biogödseln har bland annat fördelen att inte utarma jorden på samma sätt som konstgödsel.

En påse matavfall ger tillräckligt med biogödsel för att odla elva portioner havregrynsgröt.

– Fosfor behövs vid all gödsling och den som används i konstgödsel är en begränsad resurs. Genom biogödsel återanvänder vi fosfor från matavfall och slammet från Ryaverket och kretsloppet sluts, säger Ulrika Naezer, kommunikatör på Kretslopp och vatten.

En nyligen gjord plockanalys av sopor från cirka 10 000 göteborgare visar att en fjärdedel av det som slängs istället skulle kunna sorteras ut och omvandlas till biogas och biogödsel. Så det finns potential att samla in mer.

– Med kampanjen vill vi visa dem som ännu inte sorterar sitt matavfall att det inte är svårt. Tvärtom, det är ett enkelt sätt att göra något bra för miljön och jorden, säger Mia Carlevi, processledare på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Fler villabor sorterar ut
Insamlingen av matavfall i Göteborg är också ojämnt fördelat. Betydligt fler villabor sorterar ut sitt matavfall jämfört med boende i flerfamiljshus.

– För villaägarna märks det direkt i plånboken om de inte sorterar ut matavfallet eftersom vi tar betalt för restavfallets vikt. För boende i flerbostadshus syns inte kostnaden på individnivå på samma sätt. Men om fastighetsägaren får ökade kostnader för restavfallet drabbar det ju också de boende på sikt, säger Ulrika Naezer.

I kampanjen finns därför en extra satsning för att få med fastighetsägarna på tåget. Genom att dela ut påshållare, kompostpåsar och att ha fraktioner för matavfall i miljörummen underlättar de för sina hyresgäster att leva hållbart.

– Den som inte har möjlighet att sortera ut sitt matavfall kan prata med sin hyresvärd eller med ansvarig i bostadsrättsföreningen. Att sortera ger inte bara lägre kostnader, man gör också en enkel, men värdefull, insats för miljön, säger Ulrika Naezer.

Gör det inte svårare än det är
Kampanjen ”Gör det inte svårare” som pågår nu vecka 8 och 9 kommer bland annat att synas genom affischer runt om i Göteborg och i sociala medier. Det kommer också finnas informatörer för att dela ut påshållare och svara på frågor på olika platser runt om i Göteborg. Kampanjen pågår samtidigt med kommuner, avfallsbolag och fastighetsbolag i Västra Götaland med start måndagen den 18 februari.

– Det är inte svårt att sortera ut matresterna och vi har mycket att vinna på om fler gör det. Mer information och svar på frågor om hur man gör finns på kampanjens och Göteborgs Stads webbplatser säger Ulrika Naezer. (Se länkar nedan)