Motsägelsefulla enkätresultat. Nästan 60 procent av rökarna slänger fimpar på marken. Samtidigt tycker de flesta –såväl icke-rökare som rökare – inte att det är okej att bete sig så. Lathet anges som det främsta skälet till att fimparna ändå hamnar där.

Trafikkontoret har undersökt göteborgarnas attityder till fimpar och annat skräp. Genom att få en större förståelse för hur människor resonerar hoppas förvaltningen kunna förbättra arbetet mot nedskräpning.

Samaneh Lomander, som jobbat i tre år med att skapa en renare stad, erkänner att hon kände sig lite trött när hon såg resultaten av undersökningen.

5D38_2.jpg
– Det var tydligt att lathet är det största problemet. Och den är ju svår att jobba med.

Fimpar svåra att städa bort
Räknat i antal består 60 procent av skräpet på Göteborgs gator av fimpar. För dem som arbetar med att försöka hålla staden ren och snygg utgör de ett särskilt problem.

– Fimpar är svåra att få upp med sopmaskinerna, bland annat för att de fastnar i fogarna mellan gatstenarna. Det går heller inte att köra med sopmaskiner i parker, där det slängs många fimpar.

Fler askkoppar – men eget ansvar krävs
När rökarna själva svarade på frågan om varför det är okej att slänga fimpar svarade de flesta ”inget askfat”. Samaneh Lomander håller med om att det är viktigt att erbjuda många ställen för att slänga fimpar. Det finns askkoppar på alla Göteborgs stads soptunnor sedan några år och Västtrafik håller nu på att göra detsamma med soptunnorna vid hållplatserna.

Samtidigt går det inte att sätta askkoppar precis överallt där folk befinner sig.

– Finns det ingen papperskorg där man är ska man inte slänga det på marken. Det gäller både fimpar och annat skräp. Man har ett ansvar att ta med sig skräpet till närmaste papperskorg, oavsett om det är på gatan eller hemma.

– Vi vill gärna att medborgarna ska se staden som sitt vardagsrum. Och där fimpar man inte.