De elva familjer som ingår i projektet Leva Livet har under oktober klarat sin första utmaning. De har testat olika sätt att minska matsvinnet. Och det gick lättare än de anade att äta nyttigare och sluta slänga mat.

Familjerna är med och provar ett nytt, mer lustfyllt och grönare liv under ett helt år. Fram till nästa sommar ska familjerna ha antagit sju utmaningar om mat, boende, resande, shopping och fritid. Den första är nu avklarad.

Deras insatser ska förhoppningsvis väcka intresset hos fler göteborgare att gå över till en mer hållbar livsstil.

Har provat 30 sätt att minska svinnet

Under oktober har de deltagande familjerna prövat minst 30 sätt att minska matsvinnet ur boken ”100 sätt att rädda maten” av Annika Triberg. De skulle också välja ut de tre bästa sätten.

Flera av dem tyckte i början att det verkade svårt. Men det vände snabbt då de såg att de faktiskt gör mycket av detta redan.

Tillsammans har de testat 270 sätt att ”rädda maten” och de är entusiastiska över hur lätt det gått.

Nobbar färdigmat och äter nyttig frukost

Familjen Larsson-Alvardos nominering till de tre bästa sätten är att nobba färdigmaten, för den är dyr och salt. Gör egen lyxig müsli till en nyttig frukost och lär dig att göra frittata, som är en jättebra snabbmiddag, lyder deras råd.

– Utmaningen har varit kul. Att läsa en sådan bok gör att man blir mer medveten och får upp ögonen, tycker familjen Bilén-Brask.

– Vi har efter utmaningen tänkt mer på detta och försökt att köpa ALLT ekologiskt och vi skall summera månaden snart för att se hur mycket dyrare det blev. Om det nu blev dyrare, fortsätter familjen.

Vi slänger en tredjedel av maten

Vi slänger uppemot 30 procent av de matvaror vi köper hem. Mer än hälften av det vi slänger hade vi kunnat rädda. En färsk undersökning gjord på uppdrag av projekt Leva Livet visar att många göteborgare är beredda att ändra sina matvanor för att minska sin belastning på miljön.

Leva Livet är ett projekt som driva av Göteborgs Stad, i ett samarbete mellan miljöförvaltningen, kretsloppskontoret, Konsument Göteborg och Familjebostäder. Projektet startade hösten 2010 och pågår fram till sommaren 2011 med utvärdering hösten 2011.