Snabbare smittspårning med ny e-tjänst. Nu kan göteborgarna enkelt och smidigt anmäla misstänkta matförgiftningar via en ny e-tjänst på goteborg.se. Förhoppningen är att det ska leda till snabbare smittspårning och bättre kontroll.

Idag anmäls bara en bråkdel av alla matförgiftningar i Göteborg till kommunen, som har ansvaret för livsmedelskontrollen.

Lättare se samband ju fler som anmäler
Enligt Livsmedelsverket drabbas varje år 500.000 personer av matförgiftning efter att ha ätit hemma eller på restaurang i Sverige. För Göteborgs del skulle det innebära cirka 30.000 matförgiftningar per år.

– Vi får in mellan 100 och 300 anmälningar per år, fler är det inte, konstaterar Daniel Eek, avdelningschef för livsmedelskontrollen på miljöförvaltningen.

Genom den nya e-tjänsten vill miljöförvaltningen göra det lättare att anmäla om man tror att man blivit sjuk av maten. En snabb anmälan gör att miljöförvaltningen fortare kan börja arbeta med att spåra smitta och förhindra att fler blir sjuka.

– Ju fler som anmäler, desto lättare blir det för oss att se samband och spåra smittan. Det kan ju vara stora partier livsmedel som bär på smitta, då är det bra att kunna stoppa dem innan fler blir sjuka, säger Daniel Eek.

Kan vara anonym
– Dessutom är det värdefullt att få in fler uppgifter när vi ska lägga upp kontrollerna framöver; det blir lättare att se vilka som sköter sig och vilka som inte gör det.

Anmälan kan vara anonym. Man måste alltså inte uppge namn, adress eller telefonnummer.

– Men självklart är det bättre om man vill lämna namn och nummer, så att vi kan ringa upp och ställa kompletterande frågor, säger Daniel Eek.

Den nya e-tjänsten öppnades i veckan, just när julborden dukas upp. En högsäsong för matförgiftning?

”Julbord är svårt”
– Både ja och nej. Ibland märker vi av det, men inte alltid, säger Daniel Eek.

– Julbord är svårt eftersom många står och sölar över maten som står framme länge. Riskerna är stora, men jag tror att många restauranger har lärt sig att hantera det bättre; de lägger fram mindre åt gången och byter oftare, då minskar riskerna.

Förutom den nya webb-tjänsten kan man också anmäla matförgiftning via telefon eller mail.