Nu utökas servicen för alla göteborgare som vill lämna begagnat byggmaterial för återanvändning. Från och med denna vecka kan sådana grejer lämnas på samtliga fem återvinningsstationer.

Tidigare fanns den möjligheten på Kretsloppsparken, Sävenäs och Högsbo, men nu tar även Tagene och Bulycke emot byggmaterial för återvinning.

Har ordnat plats

– När vi nu har fem återvinningscentraler vill vi ha den servicen på allihop. Att det inte funnits tidigare har mest berott på att det varit så trångt att vi inte hittat bra platser för en extra container, men nu är det ordnat, säger Pål Mårtensson, samordnare på Kretsloppskontoret.

Containrarna med byggmaterial töms varje vecka och materialet körs sedan till Kretsloppsparken vid Alelyckan för försäljning via Återbruket. Och den verksamheten blir allt mer populär.

Bra försäljning på Återbruket

– Vi känner av trycket. Både kundtillströmningen och försäljningen ökar. Vi har haft en väldigt bra försäljning på Återbruket av återanvänt material, säger Pål Mårtensson.

Sedan tidigare kan man även lämna in begagnade kläder på samtliga fem återvinningscentraler. Dessa säljs sedan vidare av olika hjälporganisationer, till exempel Stadsmissionen, Myrorna eller Emmaus.