Göteborgs drygt 400 återvinningsplatser är sedan i höstas försedda med en skylt, ett registreringsnummer och ett telefonnummer till Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Tanken är att göteborgarna lättare ska kunna anmäla nedskräpning och fulla behållare.

Vad har Göteborgs drygt 400 återvinningsplatser gemensamt med bilar och kor? Jo, numera är de alla försedda med en skylt och ett tydligt registreringsnummer.

Det var i höstas som Kretsloppskontoret satte upp nummerskyltar vid alla återvinningsplatser. Syftet var att göra det lättare för allmänheten att anmäla brister, exempelvis överfulla behållare eller nedskräpning.

Blev ofta missförstånd

– Återvinningsplatserna har haft ID-nummer även tidigare, men de var betydligt svårare att hitta. På de nya skyltarna finns också det telefonnummer, som man ska ringa för att anmäla fel, berättar Håkan Wennersten, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Tidigare uppstod ofta missförstånd kring vilken återvinningsplats som klagomålen avsåg, eftersom det kan vara svårt att ange en tydlig gatuadress.

Dumpning ett lagbrott

Enligt Håkan Wennersten är Göteborg en av få kommuner i landet som valt att sätta upp egna, designade skyltar vid återvinningsplatserna.

Han poängterar att återvinningsplatserna enbart är till för tidningar och förpackningar och att nedskräpning eller dumpning av annat är ett lagbrott.

Fotnot:
Telefonnumret till Föpacknings- och tidningsinsamlingen är 0200-88 03 11