För att göteborgarna ska förstå sambanden mellan livsstil och miljö satsar miljönämnden på att göra svårsmält miljökunskap tillgänglig och begriplig. Ett led i detta arbete är en kortare populärversion av den årliga miljörapporten om Göteborg. De nya skriften ”Göteborg & miljön” presenterades på måndagen.

Miljönämnden har bland annat både i uppdrag att övervaka miljötillståndet i Göteborg och att göra kunskapen tillgänglig för beslutsfattare, experter och inte minst för göteborgarna. Varje år sammanställer miljöförvaltningen aktuell information om miljön i Göteborg i en omfattande miljörapport. Innehållet i dessa årliga rapporter är faktaspäckat och svårt att ta till sig för andra än experter och fackfolk.

Mer lättbegriplig

Därför har nu miljöförvaltningen tagit fram ”Göteborg & miljön” – en kortversion av den senaste miljörapporten. Viktiga målgrupper är ungdomar på högstadie- och gymnasienivå, lärare och naturligtvis alla miljöintresserade göteborgare.

881