Miljöinspektion i leksaksaffärer. Det säljs leksaker i Sverige med förbjudna kemikalier, bland annat ftalater och bly. När miljöförvaltningarna i storstäderna kollade, fick åtta av ett 50-tal inköpta leksaker plockas bort från hyllorna. ”Det är så det ser ut idag, vi är inte särskilt överraskade”, säger miljöinspektör Karin Kruse på miljöförvaltningen i Göteborg

– Mest anmärkningsvärt var en docka som hade texten ”ftalatfri”. Och det var inte låga halter, utan över gränsvärdet. Då är det inte lätt för en konsument att välja rätt.

Förbjudna tungmetaller
Totalt kontrollerades 24 leksaksaffärer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Inspektörerna köpte en plastleksak som analyserades på förbjudna ftalater samt en elektronisk leksak, där det är förbjudet med vissa tungmetaller och flamskyddsmedel.

Fem av butikerna fanns i Göteborg. Och de klarade sig bra, här hittades bara en av de åtta utpekade produkterna.

– Ja, det får sägas vara godkänt. Vi har jobbat mycket med de här frågorna, bland annat bedrivit ett dialogarbete. Kanske har det gett resultat, säger Karin Kruse.

Leksaken i Göteborg som fick tas bort var ett elektronisk rymdkrigsfarkost från Hobbex. De andra fyra butikerna som fick besök var Lekia, Toys R Us, Rusta och Buttericks.

Våga fråga!
Tillsynen handlade också om hur kunnig personalen är på kemikalielagstiftningen och vilka rutiner butikerna har för att uppfylla informationskravet i Reach. (Se faktaruta!)

– Alla butiker utom en hade rutiner för att uppfylla informationskravet, säger Karin Kruse.

– Det var väl si och så med kunskapen om lagstiftningen, men man kan knappast kräva att all personal hos stora butikskedjor ska känna till de reglerna. Det viktiga är att de vet vart kunden kan vända sig med frågor om kemikalieinnehåll och att kunden har rätt att få svar inom 45 dagar, säger Karin Kruse.

Hennes eget råd till förvirrade konsumenter:

– Fråga alltid i butiken! Vi har tagit fram ett bra informationsmaterial som heter ”Våga fråga” och som kan användas som stöd.

Ftalater fungerar som mjukgörare i plaster. Ibland utgörs hälften av plasterna av sådana mjukgörare.

Barn är mer sårbara än vuxna för påverkan av kemikalier. Små barn är extra utsatta eftersom de kryper, tuggar och suger på leksaker.