Ny avloppstunnel klar. Det har tagit tolv år men nu är Lerumstunneln färdig. Den är åtta kilometer lång och ska leda avloppsvatten från Lerum till Gryaabs reningsverk på Hisingen. Kostnad: 380 miljoner kronor.

– Tunneln är en av Lerums största investeringar någonsin, säger Lennart Ekfjorden, projektchef på Gryaab, det regionala bolag som driver Ryaverket.

Lerumstunneln är också Gryaabs första tunnelbygge på 20 år. Den sträcker sig från Hulan i Lerum till Furulund i Partille, där den ansluter till Gryaabs regionala nät med avloppstunnlar, långt under jord och 130 km långt.

Skärpta reningskrav
Lerum är den sista av Gryaabs sju ägarkommuner som ansluter sitt avlopp till Ryaverket. Redan 1999 togs beslutet att börja bygga tunneln, till följd av skärpta krav på kväverening.

– Lerum stod inför valet att antingen bygga ett nytt reningsverk som skulle klarar moderna krav, eller att koppla in sig till Ryaverket, säger Lennart Ekfjorden.

Idag går Lerums behandlade avloppsvatten ut i sjön Aspen. I framtiden slipper sjön den belastningen. Dessutom kan Lerum lägga ner sitt befintliga reningsverk vid Aspens strand och den åtråvärda marken där kan användas till annat.

Till att börja med skickar Lerum iväg avloppsvatten motsvarande 20.000 personer och på sikt handlar det om 30.000 personer.

– Ändå är det bara tre procent av vad Ryaverket tar emot, inräknat industrierna, så det är en ”spott i havet”. Men för Aspen är det inte en spott i sjön, utan betyder mycket för miljön, säger Lennart Ekfjorden.

Navigerar med laser
Mer än 100.000 kubikmeter berg har sprängts bort under arbetet med tunneln. För att hitta rätt i underjorden har ett mätsystem med laserteknik använts. Vid genomslaget i Partille blev det en felmarginal på ett par decimeter – efter 3,5 kilometers tunnelbygge!

Trots att tunneln ligger på 100 meters djup under Furulund blev det en del bullerstörningar när sprängningarna pågick där. Ljudet spreds genom berget och upp i husen, vilket tvingade arbetslaget att avbryta de nattliga sprängningarna. Under den sista månaden innan man nådde fram till anslutningstunneln var det bara sprängningar på dagtid.

Troligen kommer Lerum att börja pumpa sitt avloppsvatten till Ryaverket i mitten av april. Nån gång i vår blir det officiell invigning med evenemang för allmänheten.

Notan för tunnelbygget delas mellan Lerum, som betalar 193 miljoner kronor, och Gryaab, 187 miljoner.

3D5E.jpg
Lerumsbornas renade avloppsvatten har hittills gått ut i sjön Aspen. Tack vare den nya avloppstunneln till Partille kan Lerums kommun nu lägga ner sitt reningsverk. Foto: Ulrika Naezer