Avgörs på torsdag. I projektet Leva Livet kämpade elva Göteborgsfamiljer under ett år – från augusti 2010 till augusti 2011 – med att minska sin miljöpåverkan.Nu har avfallsutmaningen nominerats till ett specialpris på den stora Återvinningsgalan där årets bästa satsningar uppmärksammas.

Torsdagskvällen kommer att bli extra spännande för Maria Ivarsson, coach för avfallsutmaningen, och hennes kollegor som under lång tid arbetat intensivt med projektet Leva Livet – ett samarbete mellan Konsument Göteborg, Kretsloppskontoret, Miljöförvaltningen och Familjebostäder.

Kretskoppskontoret har tidigare fått projekt uppmärksammade vid den årligen återkommande galan som arrangeras av tidningen Recycling och Miljöteknik i samarbete med aktörer i avfallsbranschen, men den här gången är det Göteborg Stad och projekt Leva Livets avfallsutmaning som nominerats och ställs mot nominerade satsningar från Borås Energi & Miljö och Skaraborgs sjukhus.

Erfarenheterna presenteras i ny utvärdering
På Nalen i Stockholm avgörs det vem som drar sig segrande ur striden. Oavsett hur det går vid prisutdelningen har leva Livet gett en massa spännande erfarenheter – erfarenheter som nu bearbetas för att efter nyår presenteras i en utvärdering.

– Vi har visat att man kan leva gott och med små medel minska avfallsmängden, säger Maria Ivarsson.

En del familjer lyckades minska sitt avfall med hela 60 %. Fyra åtgärder har visat sig särskilt framgångsrika:
# att köpa färre saker
# att i större utsträckning ta vara på maten
# avsluta prenumerationer på tidningar man ändå inte hinner läsa
# tacka nej till reklam.