Två av fem kvarter görs om i höst. Lagom till jul ska två kvarter längs Linnégatan ha fått nya träd i allén. Med början i oktober grävs delar av cykelbanan och parkeringsplatserna upp för att ge plats åt nya, friska parklindar, ett arbete som fortsätter med ytterligare tre kvarter under nästa år.

Linnégatans trädallé sträcker sig längs tio kvarter, men det är bara hälften av dem som behöver byta ut de gamla och i flera fall sjuka parklindar som ska skänka grönska åt det populära stråket.

Den tredje oktober inleds arbetet i kvarteret utmed Linnégatan 32-38 med att de gamla träden tas ner. Sedan ska sammanhängande växtbäddar skapas för att ge så god miljö som möjligt åt de nya träd som ska planteras.

Gångbanan öppen
När växtbäddarna är klara i första kvarteret gör park- och naturförvaltningen samma förarbete i kvarteret Linnégatan 40-50. Markarbetena beräknas vara klara i början på december och då är det dags att plantera träden i båda kvarteren, något som beräknas vara klart till 20 december. De resterande tre kvarteren kommer att få sina nya träd planterade under 2014.

De nya parklindarna har ett stamomfång på 20 till 25 cm eller 25 till 30 cm och vara cirka fyra till sex meter höga. Träd i den storleken får god plats i planteringsgropen i växtbädden, vilket gör att det kan etablera sig snabbt och börja växa.

Under arbetets gång kommer cykelbanorna och parkeringsplatserna längs de aktuella kvarteren att vara avstängda under perioder, medan gångbanan fortfarande är öppen.

– Vi kommer att göra allt vad vi kan för att underlätta passager och transporter till och från butiker, restauranger och trappuppgångar, säger Lena Jakobsson, projektledare för Linnégatans nya alléträd.