"Vi utmanar branschen globalt". Som första nöjespark i världen har Liseberg fått en ISO 20121-certifiering. Den användes första gången under OS i London 2012 och är en standard som täcker in alla tre dimensionerna av hållbarhet – miljömässig, social och ekonomisk.

Några av målen för Lisebergs hållbarhetsarbete är att verksamheten senast 2025 ska kunna erbjuda ett 100 procent klimatneutralt Lisebergsbesök och att vara en av Sveriges tio mest jämställda arbetsplatser. Nöjesparken satsar också mot att minska matsvinnet med fem procent varje år och att minska användningen av engångsartiklar varje år.

– Vi utmanar branschen globalt att följa med oss på den här resan. Vi vill engagera hela nöjesparksbranschen och hoppas att andra parker över hela världen inspireras att agera mer hållbart, på så vis kan vi göra verklig skillnad, säger Lisebergs vd Andreas Andersen.

Målet att vara världsledande 2025

Lisebergs mål är att år 2025 vara världsledande inom hållbar nöjesparksverksamhet. Certifieringen innebär att oberoende externa revisorer varje år följer upp hur väl Liseberg leder, styr och förbättrar sin verksamhet på ett hållbart sätt.