Sedan årsskiftet drivs Liseberg helt av närproducerad vind-el. Nu har nöjesparken tagit ytterligare ett miljökliv och köpt ett alldeles eget vindkraftverk. Det 60 meter höga vindkraftverket ska förse Liseberg med 5 procent av den totala elförbrukningen. 

Den här säsongen kommer Lisebergs åkattraktioner inte bidra till några koldioxidutsläpp. Från och med årsskiftet köper koncernen enbart närproducerad vind-el från ett elbolag.

– Sedan flera år tillbaka köper vi grön el, det vill säga el från förnyelsebara källor. Nu har vi bestämt oss för att betala lite extra för vind-el som produceras lokalt i företrädesvis Västra Götaland, säger Lars-Erik Hedin, Lisebergs miljöchef.

Placerat i Falkenberg

I februari stärkte Liseberg ytterligare sin image som vind-driven nöjespark – numera är koncernen stolt ägare till ett eget vindkraftverk. Det är placerat i Ventosumparken utanför Falkenberg som drivs av ett vindkraftkooperativ.

– Vi har besiktigat det och skrivit under köpeavtalet, men själva övertagandet sker 1 april, säger Lars-Erik Hedin.
Vindkraftverket producerar 1100 MWh per år, vilket motsvarar fem procent av Lisebergs totala elförbrukning. Att äga ett vindkraftverk har också ett stort symbolvärde.

– Vi jobbar mot en hållbar utveckling, vår verksamhet ska inte bidra till ökade koldioxidutsläpp. Och vi har mer på gång när det gäller energibesparing, säger han.