Återplantering i höst. Med början på måndag 5 oktober kommer park- och naturförvaltningen att börja återplantera parklindar i Vasagatans allé. Förvaltningen ska också ta fram en metod för att renovera växtbäddarna under och kring de befintliga träden i allén.

Den gamla allén längs Vasagatan har ett 30-tal luckor efter att park- och naturförvaltningen de senaste åren tagit ner riskträd där hela eller delar av trädet har riskerat att falla ner. I höst börjar återplanteringen för att fylla luckorna.

Fram till årsskiftet ska åtta nya parklindar planteras mellan Viktoriagatan och Haga kyrkogata.

– Vi börjar med att bygga åtta växtbäddar under oktober. Lite längre fram i höst planterar vi de nya träden i växtbäddarna, berättar Linda Saretok, planeringsledare för träd vid park- och naturförvaltningen.

Ser över rotsystemen på övriga träd

Samtidigt som de nya träden planteras kommer man också att se över rotsystemen på alléns övriga träd.

– Utifrån vad vi hittar tar vi fram en metod för hur vi ska ta bort kompakt och näringsfattig jord, luckra den jord som är kvar och ersätta med ny jord som kan släppa igenom luft och vatten till rötterna, förklarar Linda Saretok.

Hösten arbete ska utvärderas och planen är att sedan fortsätta återplantera lindar och renovera växtbäddarna längs hela Vasagatan.