Renova verkar ha löst problemen med dålig och störande lukt från komposteringsanläggningen i Marieholm. Under sommaren har varken Renova eller miljöförvaltningen fått in ett enda klagomål.

Starten för den stora komposteringsanläggningen för biologiskt hushållsavfall för fyra år sedan var inte lyckad. Den danske entreprenör som skulle bygga anläggningen gick i konkurs och Renova fick ställa färdigt den.

Mängden doftämnen har mätts

När komposten togs i drift fungerade inte den automatiska tekniken som tänkt och anläggningen drogs länge med produktionsavbrott för reparationer och underhåll. Kommunen tvingades också köra avfall till Borås.

Ett annat problem var den dåliga lukt som spreds från anläggningen och störde omgivningen – särskilt boende i Hjällbo. Men nu verkar Renova ha fått bukt med både teknik och störande lukt.

Under det senaste året har Ångpanneföreningen gjort omfattande mätningar och luktundersökningar. Bland annat har man mätt mängden doftämnen som släpps ut.

Hjällbobor i undersökning

– Mängden luktämnen säger inte så mycket i sig, men mätningarna gör det möjligt att se skillnader över tid. Vi kan också jämföra mängderna med omgivningens reaktioner och med utsläpp från anläggningar med liknande problem, säger Helena Svedlund, chef för affärsområdet behandling på Renova.

Utsläppsmätningarna har kompletterats med en undersökning där boende i Hjällbo och personer som arbetar i industriområdet vid Exportgatan (runt Stigs center) under ett par sommarmånader (problemen är störst då) fått svara på hur de upplever lukten.

När luktar det? Hur intensivt är lukten? Och hur luktar det? Det var de övergripande frågor som besvarades enligt ett strukturerat formulär.

Två procent kritisk gräns

Resultaten är klart positiva. Under sommaren och hösten har varken Renova eller miljöförvaltningen fått ta emot några klagomål alls. Och den dåliga lukten finns bara kvar under en väldigt liten del av den uppmätta tiden (dagtid klockan 06-22).

Mätningarna visar att lukt (eller observerad luktförekomst) bara förekom under 1,46 procent av den kontrollerade tiden i Hjällbo och 0,57 procent av tiden i industriområdet.

Av erfarenhet vet man också att den kritiska gräns för när klagomålen börjar ligger vid två procent.

– Nu gäller det att hålla i processen så att lukten inte blir starkare igen. Vi kommer också att fortsätta med mätningarna för att ha koll på utvecklingen, säger Helena Svedlund.

Anläggningen i Marieholm tar i dag emot 8.000-9.000 ton hushållsavfall per år. Den maximala kapaciteten är 15.000 ton årligen.