Miljöförvaltningen går ”man ur huse” för att syna Lundby på Hisingen. Ett 20-tal miljöinspektörer ska i två veckor besöka bostäder, företag, skolor och daghem och kolla allt från ventilation och avfallshantering till hur kosmetika och kemikalier är märkta i butikerna. Miljöförvaltningen går i nästa vecka ”man ur huse” för att syna Lundby på Hisingen. Ett 20-tal miljöinspektörer ska i två veckor besöka bostäder, företag, skolor och daghem och kolla allt från ventilation och avfallshantering till hur kosmetika och kemikalier är märkta i butikerna.

– Vi är inte ute efter att haffa miljöbovar i första hand, utan för att informera och jobba förebyggande. Men visst är det en omfattande tillsynsinsats, säger miljöinspektör Gunvor Bergquist som håller i trådarna.Har fått brev i förväg- Normalt arbetar vi mycket med att ta emot klagomål. Nu söker vi upp företag och fastighetsägare i stället, för att se om de ansvariga känner till de regler som gäller. Genom att koncentrera oss på ett område får vi en samlad bild som kan vara intressant.Området i Lundby sträcker sig från Wieselgrensplatsen till Vågmästarplatsen och från Hjalmar Brantingsgatan till Björlandavägen. Här bor nästan 5.000 personer på ett ganska litet område och här finns många olika typer av mindre företag. Vissa av dem har krav på att hålla god hygien, till exempel restauranger, mataffärer, frisörer och fotvårdare.Alla fastighetsägare och företag har fått brev i förväg, med påminnelse om vilket ansvar de har vad gäller miljö och hälsa. Hos butikerna ska bland annat sophanteringen synas, men även själva sortimentet.Knackar dörr- Vi ska kontrollera att de inte säljer tvål, schampo eller krämer med förbjudna ämnen, att kemikalier är märkta på rätt sätt och har barnsäkra förpackningar där så krävs, säger Gunvor Bergquist.Miljöinspektörerna ska också knacka dörr i ett 15-tal flerfamiljshus och fråga hur det står till med ventilation, varmvattentemperatur, avfallshantering m.m.- Vi koncenterar oss på innemiljön. Om någon klagar på buller och avgaser från bilarna, kommer vi förstås att ta med det, även om trafiken inte är ett prioriterat område de här veckorna, säger Gunvor Bergquist.Efteråt ska miljöförvaltningen sammanställa intryck och erfarenheter från Lundby i en rapport.Mats FahlgrenFotnot:Under två dagar håller miljöinspektörerna och medborgarkontoret i Lundby öppet för frågor från allmänheten. De finns på plats 3-4 november kl 11-18 i före detta Kassaservice lokal på Wieselgrensplatsen.