Tio av förvaltningens inbitna bilförare är nu uttagna till Hälsotramparna, ett projekt i samarbete med Vision Lundby. Som belöning för att de låter bilen stå blir de bland annat försedda med cykel, cykelhjälm och färddator. Den femte april är det dags för deltagarna att börja cykla.

I höstas gick Vision Lundby ut med uppmaningen att förvaltningens anställda kunde söka till Hälsotramparna. Alla skulle vara ”vanebilister”, det vill säga att de vanligtvis kör bil till och från jobbet.

De skulle också vara beredda att ställa bilen för att satsa på sundare och miljövänligare färdsätt. Drygt 20 personer sökte till projektet – tio valdes ut.

Har blivit hälsoundersökta

– Jag ville ha så stor spridning som möjligt bland deltagarna vad gäller avstånd mellan hem och jobb, typ av arbete, kön, ålder, ambitionsnivå, motiv till att börja cykla med mera. Några av deltagarna kommer att kombinera olika färdsätt, andra kommer enbart att cykla, säger Marie Löwkrantz, projektledare på Vision Lundby.

Under mars månad har de tio deltagarna genomgått flera hälsoundersökningar. Konditionen och blodtrycket har testats och de har också fått fylla i formulär om den personliga hälsan.

Fredagen den andra april blir det officiell invigning av projektet. Då delas utrustningen ut, som består av cykel, färddator, cykelhjälm, regnställ och busskort.

Skriver resedagbok

Måndagen därpå sätter Hälsotramparna igång på allvar och fortsätter sedan fram till den femte november.

– Det här är ett mycket bra initiativ. För min del blir det ett bra sätt att kombinera motion och kollektiva färdmedel. Jag får röra på mig mer och slipper samtidigt bidra till växthuseffekten, säger Per Hjelm, en av de tio hälsotramparna.

Han tror att det krävs aktiva insatser från myndigheterna, som till exempel att dela ut cykelhjälmar gratis, för att få fler att ställa bilen.

– Man borde också göra kollektivtrafiken effektivare och billigare, samt bygga ut cykel- och gångbanor så att man känner sig säkrare i trafiken, säger Per Hjelm.

Tanken är att alla hälsotrampare ska skriva resedagbok under projektets gång. På så vis får Vision Lundby reda på när de cyklar och när och varför de väljer ett annat färdsätt.

– Vi kan bara hoppas att alla behåller de höga ambitioner som de hade vid intervjun. Men Hälsotramparna är bara ett av flera projekt som vi dragit igång för att få människor att välja andra transportmedel än bilen, säger Marie Löwkrantz.

Fotnot:
Lundby Mobility Centre/Vision Lundby är ett projekt som bland annat vill få Lundbyborna att ifrågasätta sitt bilanvändande och uppmuntra dem till ökat kollektivtrafikresande.

Bakom projektet står Trafikkontoret, Lundby stadsdelsförvaltning, Stadsbyggnadskontoret, Västtrafik, Norra Älvstranden Utveckling AB och Vägverket Region Väst.