”Tack för att ni sparade vatten”. Göteborgarna sparade minst 10-15 liter vatten per person och dygn förra helgen när Kretslopp och vatten gick ut med en uppmaning inför inkopplingen av en stor matarledning för dricksvatten. ”Det gjorde att inkopplingen blev lyckad”, säger Roger Andersson, enhetschef Vatten Drift, Kretslopp och vatten.

Alla vattenmagasin var påfyllda men det fanns ändå farhågor för vattenbrist på grund av värmeböljan.

– Inför helgen var vattenförbrukningen betydligt högre än normalt. Under helgen var den däremot betydligt lägre. Vi tackar för allas samarbete. Nu har vi fått en ny, stor vattenledning vilket ger säkrare vattenleverans till staden, fortsätter Roger Andersson.