Personalen vid ett av äldreboendena i Lillhagsparken har på ett år lyckats spara in 73.000 kilowatt-timmar el, motsvarande fem eluppvärmda villor. Det är bara ett exempel på goda resultat i fastighetsförvaltaren Medichus program för att spara el på äldreboendena. Till hösten börjar Medichus även ta med stadens många gruppboenden i satsningen.

– Vi har fått väldigt många påstötningar utifrån stadsdelarna om att ta med gruppboendena också. De anställda där frågar sig varför de inte får vara med och spara också, säger Lena Åvik, miljösamordnare på Medichus.

Någon gång i höst kan Medichus starta en försöksverksamhet bland gruppboendena, där personer med psykiska eller fysiska funktionshinder bor.

Elspar på allvar från 2004

– Vi håller på att ta fram ett program för gruppboendena, de är så många och små att vi inte kan arbeta på samma sätt som med de större äldreboendena, säger Lena Åvik.

Medichus har nu nått nästan halvvägs i sitt tioåriga kundprogram för att spara el på äldreboendena, en satsning som inleddes på allvar 2004.

– I slutet av 2007 hade vi gått igenom 157.000 kvadratmeter yta, vilket är 45 procent av ytan på äldreboendena. Vi har börjat med de största, det ger bäst effekt på sparandet och vi får med oss många personer, berättar Lena Åvik.

Medichus har ett elsparprogram som följs på alla äldreboenden: Först ett energiseminarium om hur huset fungerar ur energisynvinkel, det ger kunskap till de anställda, ofta mer än 100 personer på varje ställe. Sedan får de anställda lägga fram idéer till besparingar, som läggs til grund för ett treårigt sparprogram.

Personalen får återbäring

Oftast handlar det om så enkla saker som att släcka ljuset efter sig, att alltid köra fulla tvätt- eller diskmaskiner, att byta till lågenergilampor, att hålla rent bakom kyl och frys och att inte låta teven och andra elapparater stå i standby-läge.

– Vi kan också sätta in rörelsedetektorer i utrymmen som används sällan, som vissa personalutrymmen och förråd, berättar Lena Åvik.

Första året träffar Medichus äldreboendets energigrupp för uppföljningsmöten varannan månad. De glesas ut successivt till möten en gång i halvåret. Mot slutet av treårsperioden hålls avslutningsmöte och diplom delas ut.

Hela el-besparingen under det första året går tillbaka ograverat till personalen, i form av trivselpengar. Andra året går hälften tillbaka och tredje året en tredjedel. Första året kan det ibland handla om 50.000 kr i ”återbäring” till personalen.

21 boenden har sparat i snitt åtta procent

– Jag är övertygad om att detta ger besparingar för samhället inte bara i energi och miljö utan även ekonomsikt.

I år tas fem nya äldreboenden med i programmet och några fasas ut efter tre år. Under åren har 21 äldreboenden varit med. I snitt har de sparat 8 procent på elen, totalt 726 000 kWh, vilket motsvarar 48 eluppvärmda villor.

Totalt har cirka 2.000 anställda deltagit, fått utbildning, sparat el och sedan fört idéerna vidare. Även om utbildningen av så många personer kostar mycket, är Lena Åvik säker på att projektet är ekonomiskt lönsamt, inte bara energi- och miljösparande.

– Jag är helt övertygad om att detta ger en varaktig effekt, eftersom vi följer dem så länge som tre år, då sitter det i ryggmärgen att spara. Och under tiden har de fört tankarna vidare till de boende och deras anhöriga och dessutom egna vänner och anhöriga. Så spridningseffekten är mycket stor, säger Lena Åvik.